Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt de mobiliteitsvergoeding op 31 december 2020.

Het algemene principe van deze maatregel is dat de werknemer die een bedrijfswagen heeft (of er recht op heeft), deze wagen inruilt voor een som geld, mobiliteitsvergoeding genoemd. Deze vergoeding geniet een sociaal en fiscaal gunstige behandeling.

Waarom heeft het Grondwettelijk Hof de wet vernietigd?

Het Hof stelt vast dat er een ongegrond  verschil in behandeling bestaat tussen de werknemers die de mobiliteitsvergoeding niet genieten (en van wie het loon volledig onderworpen is aan sociale bijdragen en belastingen) en de werknemers die een vrij te besteden vergoeding ontvangen (die op fiscaal en sociaal vlak bevoorrecht is).

Het Hof stelt ook vast dat het nagestreefde doel van de maatregel, namelijk de vermindering van het aantal wagens, niet gewaarborgd is. Aangezien de werknemer vrij beschikt over het bedrag, is het namelijk niet uitgesloten dat hij zijn vergoeding gebruikt om zich een goedkopere kleinere wagen aan te schaffen.

Om deze redenen vernietigt het Hof de wet die het systeem van cash for car invoert maar handhaaft wel haar uitwerking totdat eventuele nieuwe wettelijke bepalingen in werking treden en ten laatste tot 31 december 2020.

Wat met bestaande mobiliteitsvergoedingen? Wat met 2021 ?

Mobiliteitsvergoedingen die al werden toegekend, kunnen blijven bestaan en een gunstige sociale  en fiscale behandeling genieten totdat de wetgever nieuwe maatregelen neemt en uiterlijk tot 31 december 2020.

Tot op heden heeft de wetgever nog geen nieuwe maatregel genomen. We kunnen hier dan ook uit afleiden dat het systeem van de mobiliteitsvergoeding (cash for car) definitief verdwijnt op 1 januari 2021.

Wat zijn mogelijke alternatieven voor de mobiliteitsvergoeding?

Het volgende is mogelijk:

  • opnieuw een bedrijfswagen geven;
  • ter compensatie een 'klassieke' brutopremie toekennen;
  • overschakelen naar een mobiliteitsbudget.

Werkgevers die nog een dergelijke vergoeding toekennen, moeten dus uiterlijk tegen 31 december een alternatief vinden!

Bron: Grondwettelijk Hof, 23 januari 2020, arrest nr. 11/2020.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!
16/02/2021

Het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur in de onderneming moet vóór 31 maart 2021 over...

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet! Read more

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d...
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd ...

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu. Read more

Decembermaand ... geschenkenmaand?
26/11/2020

Dit jaar kan uw traditioneel sinterklaas- of kerstfeest niet plaatsvinden. Als werkgever hebt u echter nog altijd de mogel...

Decembermaand ... geschenkenmaand? Read more

Circular letter published on consumption cheques
22/10/2020

The federal government has agreed that employers will be able to grant consumption cheques to their employees to support t...

Circular letter published on consumption cheques Read more

LexGO Network