L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2021):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage

27,54 EUR per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08 = 95,86

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08 = 97,51

LPG/CNG

[(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 150,84/114,08

Elektrische

27,54 EUR per maand (= minimum bijdrage)

 

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?

Tot einde 2020 moest de CO2-uitstoot vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC) worden gebruikt (NEDC-norm).

Voor 2021 heeft de RSZ zich nog altijd niet uitgesproken over de toe te passen norm. Van zodra we hierover meer informatie hebben, komen we daar onmiddellijk op terug.

Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2021 is nog niet gekend (rond eind december).

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

 

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

New bill for a green(er) mobility
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting t...

Read more

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura?
08/03/2021

Handgels en mondmaskers zijn vandaag de dag niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ook op de werkvloer zijn ze een v...

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura? Read more

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!
16/02/2021

Het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur in de onderneming moet vóór 31 maart 2021 over...

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet! Read more

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt...

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021! Read more

LexGO Network