Today the Belgian Constitutional Court annulled part of the Belgian Class Action Law
18/03/2016

The Belgian Constitutional Court decided today that art XVII 39 al 2, 1 and art XVII39, al 2, 2 of the Belgian class action Law violate art 16, par 2, b of the European Services Directive. The European Services Directive does not allow imposing an obligation on the provider to obtain prior authorisation from an authority, including compulsory entry in a national register or registration with a professional body or association in the territory.

Original text (in Dutch): http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-041n.pdf

Relevant extract in Dutch: "Het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 1°, vervatte vereiste dat een vereniging ter verdediging van de consumentenbelangen rechtspersoonlijkheid bezit en « in de Raad voor het Verbruik vertegenwoordigd is of door de minister, volgens criteria vast te stellen bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, erkend is » doet afbreuk aan het bepaalde in artikel 16, lid 2, onder b), van de Dienstenrichtlijn dat bepaalt dat de lidstaten geen beperkingen aan het vrij verrichten van diensten stellen door ten aanzien van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter « een verplichting voor de dienstverrichter bij hun bevoegde instanties een vergunning te verkrijgen of zich in te schrijven in een register of bij een beroepsorde of -vereniging op hun grondgebied » te eisen. Hetzelfde geldt voor wat betreft het in het bestreden artikel XVII.39, tweede lid, 2°, vervatte vereiste dat het gaat om « een vereniging met rechtspersoonlijkheid die door de minister erkend is, waarvan het maatschappelijk doel in rechtstreeks verband staat met de collectieve schade die door de groep is geleden en die niet op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft ». "

References: Arrestnummer: 41/2016 Arrestdatum: 17/03/2016 Rolnummer(s): 6076 

Related : Billiet & Co ( Mr. Philippe Billiet )

Mr. Philippe Billiet Mr. Philippe Billiet
Partner

Click here to see the ad(s)
All articles Civil procedure

Lastest articles Civil procedure

Belgian courts review arbitrators’ liability
22/03/2022

In its unique judgment of 13 January 2022, the Belgian Court of Cassation ruled on the liability of arbitrators after havi...

Belgian courts review arbitrators’ liability Read more

Diffamation sur Internet : quel est le juge compétent ?
10/03/2022

En cas de diffamation en ligne, l’indemnisation du préjudice qui en résulte sur le territoire d’...

Read more

International Comparative Legal Guide (ICLG) - Litigation & Dispute Resolution 2022
14/02/2022

We are pleased to have contributed to the Belgian chapter of the International Comparative Legal Guide (ICLG) - 'Litig...

International Comparative Legal Guide (ICLG) - Litigation & Dispute Resolution 2022 Read more

Eerste verjaardag van de nieuwe bewijsregels in burgerlijke en ondernemingszaken
02/11/2021

Sinds 1 november 2020 geldt in ons land een gloednieuw Burgerlijk Wetboek. Een eerste en belangrijk onderdeel van dit ni...

Eerste verjaardag van de nieuwe bewijsregels in burgerlijke en ondernemingszaken Read more

Lastest articles by Mr. Philippe Billiet

LexGO Network