Invoering van de panoramavrijheid in Belgisch recht
06/07/2016

Op 5 juli 2016 werd de “wet tot wijziging van het Wetboek van het economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Hierdoor kan een auteur zich niet meer verzetten tegen “de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur”.

De toestemming van een auteur zal met andere woorden niet langer nodig zijn om bijvoorbeeld een foto van zijn auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) te gebruiken, en dit wanneer het werk zich op een openbare plaats bevindt (zoals bijvoorbeeld het geval is bij Atomium). Dit wel alleen wanneer dit gebruik de auteur geen onredelijke schade toebrengt of geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk. Dit geldt dus ook voor het gebruik van het beeld voor commerciële doeleinden.

Tenslotte, zoals in het wetsvoorstel toegelicht moet deze reproductie van het werk binnen zijn huidige omgeving geplaatst worden, dus zoals het zich aldaar bevindt.

De wet zal in werking treden op de 10e dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, meerbepaald op 15 juli 2016.

Related : Stibbe ( Mr. Ignace Vernimme )

[+ http://www.stibbe.com]

Mr. Ignace Vernimme Mr. Ignace Vernimme
Partner
ignace.vernimme@stibbe.com

Click here to see the ad(s)
All articles Intellectual property law

Lastest articles Intellectual property law

La traduction d’une marque est-elle protégée ?
16/11/2017

Une marque déposée protège-t-elle aussi sa traduction ? Une marque déposée...

Read more

Le dirigeant de société face à la propriété intellectuelle
19/07/2017

La première règle dont nous parlerons dans cette actualité tient à la titularité o...

Read more

It's a matter of taste: CJEU questioned about copyright protection of taste
28/06/2017

Many a debate about whether or not something looks beautiful, sounds nice or tastes good has ended with the universal trui...

Read more

Brussels Commercial Court: Parallel Imported Pharmaceuticals Must Comply with Latest Packaging
22/06/2017

On 27 April 2017, the President of the Dutch-language Commercial Court of Brussels (Nederlandstalige Rechtbank van Koophan...

Read more

Lastest articles by Mr. Ignace Vernimme

UK’s referendum—its implication on the Unitary Patent System
24/06/2016

Yesterday, on 23rd June 2016, the United Kingdom has decided, through a public referendum, to leave the European Union.&nb...

Read more

Adoption of the trademark reform package by the European Parliament
16/12/2015

On 15th December 2015, the European Parliament has approved the trademark reform package. The purpose of this package, ...

Read more

Italy joins the Unitary Patent and foresees the possibility to open a local division of the Unifi...
31/08/2015

Italy has finally decided to join in on EU’s Unitary Patent by expressing its wish to participate in the enhanced co...

Read more

Progress on the Unitary Patent
27/08/2015

On 10 July 2015, the Preparatory Committee (which handles all the subsidiary issues arising from the creation of the Unifi...

Read more

LexGO Network