De FOD Economie als mystery shopper in uw (web)shop
04/12/2017

Sinds deze zomer kan de Economische Inspectie in het kader van haar onderzoeksbevoegdheid, aan mystery shopping doen in een fysieke winkel maar ook in een webshop. Maar welke inbreuken kunnen de inspectiediensten nu precies opsporen of onderzoeken aan de hand van deze bevoegdheid? 

Achtergrond

In het Wetboek Economisch recht werd al de mogelijkheid voorzien voor ambtenaren om, in het kader van het uitoefenen van controles op de naleving van de bepalingen uit het Wetboek Economisch recht aan mystery shopping te doen. Een koninklijk besluit was echter nog nodig om te bepalen voor welke inbreuken men precies een beroep mocht doen op deze bijzondere onderzoeksbevoegdheid. Dit koninklijk besluit werd deze zomer gepubliceerd.

Wat staat in het K.B.?

De techniek van mystery shopping zal enkel kunnen aangewend worden wanneer het niet mogelijk is om de reëele praktijken van ondernemingen te onderzoeken via de klassieke opsporingsmethodes. In die zin is mystery shopping een uitzonderlijke techniek, die enkel zal aangewend worden indien er voldoende aanwijzingen zijn in de richting van inbreuken op bepaalde artikels van het Wetboek Economisch Recht die limitatief zijn opgesomd in het K.B.

Welke inbreuken?

De inbreuken die kunnen worden opgespoord aan de hand van mystery shopping zijn onder te verdelen in een aantal categorieën.

In eerste instantie gaat het om situaties waarbij  mondeling of telefonisch precontractuele informatie dient verstrekt te worden aan de consument (vb. bij bestelling van een meubel op maat in de fysieke winkel dient de verkoper minstens bepaalde informatie te geven over kosten en wijze van levering, BTW-tarief, melding te maken van de garantie die van toepassing is,…).

Daarnaast om te verifiëren of er bij bepaalde (online én offline) verkoopspraktijken niet wordt gediscrimineerd op basis van nationaliteit of verblijfplaats.

Ten derde teneinde na te gaan of er geen verboden misleidende en agressieve handelspraktijken of beroepspraktijken jegens consumenten worden aangewend zoals bijvoorbeeld: beweren dat een product door een openbare of particuliere instelling is aanbevolen, beweren dat een product legaal kan verkocht worden terwijl dat niet zo is, bedrieglijk beweren dat een product bepaalde ziektes kan genezen,…

Ten vierde teneinde zich te kunnen aanmelden in besloten online (facebook-)groepen of websites die enkel toegankelijk zijn na het registreren en waar goederen of diensten worden verkocht en vervolgens na te gaan of de reglementering omtrent (on-)eerlijke marktpraktijken wordt nageleefd.

Tot slot zijn er nog een aantal bepalingen die worden geviseerd specifiek gericht op vrije beroepers en hun informatieplicht (nl. wanneer zij een overeenkomst afsluiten op afstand of buiten hun gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening); gericht op zonnecentra en hun (mondelinge)  informatieplicht en ten aanzien van ondernemingen die vertrouwensdiensten (elektronische handtekening, elektronisch zegel, elektronische archivering, elektronische aangetekende zending en elektronische tijdstempel) aanbieden.

Related : Sirius Legal ( Mrs. Freekje De Vidts )

Mrs. Freekje De Vidts Mrs. Freekje De Vidts
Associate
freekje@siriuslegal.be

Click here to see the ad(s)
All articles Consumer law

Lastest articles Consumer law

Afwerving van cliënteel: ex-werknemer mag systematisch cliënteel benaderen van vroegere werkgever
01/10/2018

Het Hof van Beroep te Gent bevestigde nogmaals de principiële vrijheid van handel en concurrentie waaruit de principi...

Read more

Origin labelling of primary ingredients: EU rules eventually adopted!
14/06/2018

On 28 May, the European Commission adopted the long-awaited Implementing Regulation 2018/775 (‘Implementing Regulati...

Read more

Legislation on payments in cash refreshed
03/04/2018

On 16 October 2017, new, more flexible rules on cash payments came into force, introduced by the Law of 18 September 2017 ...

Read more

Towards a life span guarantee for consumer products in Europe?
25/10/2017

In 2017, time.lex and CEPS (Centre for European Policy Studies) performed an interesting study for the European Parliament...

Towards a life span guarantee for consumer products in Europe? Read more

Lastest articles by Mrs. Freekje De Vidts

Privacycommissie lanceert informatiedocument GDPR voor KMO’s
06/04/2018

In de loop van maart 2018 publiceerde de Privacycommissie een informatiedocument over de General Data Protection Regulatio...

Read more

EHvJ over informatieverplichtingen online verkoopplatform
21/04/2017

In een arrest van 29 maart 2017 diende het Europees Hof van Justitie zich uit te spreken over de informatieverplichtingen ...

Read more

Cross-border invordering in de EU? Snel en makkelijk via de Europese smallclaims-procedure
14/10/2016

Betaald raken als leverancier is niet altijd evident en als de klant zich in het buitenland bevindt is het vaak helemaal e...

Read more

"Geprogrammeerde veroudering" - wijzigingen wettelijke garantieregeling op komst
13/04/2016

In navolging van andere Europese landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk, werd een aantal weken geleden een wetsvoorstel gelan...

Read more

LexGO Network