Handelsagentuur - uitbreiding bijkomende vergoeding handelsagent
28/02/2015

De opzegging door een kredietinstelling van een handelsagentuurovereenkomst die het verschaffen van krediet tot voorwerp heeft, kan voor de agent een bijkomend nadeel meebrengen bestaande uit het verlies van inkomsten die voortvloeien uit het verhandelen van schuldsaldoverzekeringen. Zij kan aanleiding geven tot de bijkomende vergoeding voorzien in art. X.19 van het Wetboek Economisch Recht (WER).

Een arrest voor het Hof van Beroep te Brussel van 31 januari 2014 verduidelijkt art X.19 WER, het oude artikel 21 van de wet op de handelsagentuur. Dit artikel biedt de mogelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent bovenop de hem toegekende uitwinningsvergoeding, maar liet tot dusver veel ruimte voor interpretatie omtrent welke schade hiervoor in aanmerking komt.

De feiten die zich afspeelden waren de volgende: Een bankagent was tevens verzekeringsagent voor een met deze bank gelieerde verzekeraar. Beiden maakten deel uit van dezelfde groepsonderneming maar betaalden ieder afzonderlijk een commissieloon voor de gepresteerde diensten van de agent. Nadat de bank de agent ontslaat kent ze hem een uitwinningsvergoeding toe op basis van het verlies aan cliënteel voor de bancaire activiteiten. 
De door de agent verkochte verzekeringen waren schuldsaldoverzekeringen. De verkoop hiervan hing dus sterk samen met deze van de kredieten. De vraag stelde zich dan ook of de bank een bijkomende vergoeding diende te betalen voor het verlies aan inkomsten voor de verzekeringsactiviteiten van de agent als gevolg van het verlies aan bankcliënteel.

Ter beoordeling van deze zaak gaat het Hof dieper in op art. X.19 WER. Het verduidelijkt hierbij dat dit artikel enkel en alleen toepasbaar is voor bijkomende schade geleden door het verlies aan cliënteel. Het Hof leidt dit af uit de voorwaarde in art X.19 WER dat reeds een uitwinningsvergoeding moet zijn toegekend aan de agent vooraleer er sprake kan zijn van een bijkomende schadevergoeding. 

Het Hof oordeelt dat het verlies aan cliënteel voor de bancaire activiteiten ook zorgt voor een verlies aan inkomsten uit de verkoop van schuldsaldoverzekeringen. Dit verlies komt dus in aanmerking voor een bijkomende vergoeding bovenop de toegekende uitwinningsvergoeding. Schade die niet voortvloeit uit het verlies aan cliënteel komt hier dus niet voor in aanmerking. 

Waar er voorheen nog interpretatie mogelijk was geeft dit arrest dus een duidelijke invulling aan artikel X. 19 WER en de mogelijkheid tot bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. 

Related : BDL&T Advocaten ( Mr. Koen Borghys )


Click here to see the ad(s)
All articles Distribution law

Lastest articles Distribution law

Het startpunt van de 7 werkdagen-termijn ter beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst weg...
02/10/2020

Over het startpunt van de 7 werkdagen-termijn ter beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst wegens een uitzonde...

Read more

Les 8 questions à se poser dans le cadre de la nouvelle législation B2B
10/09/2020

Les nouvelles règles sur l’abus de dépendance économique sont entrées en vigueurs ce 22 ...

Les 8 questions à se poser dans le cadre de la nouvelle législation B2B Read more

(Shop Based) Commercial Agent Protected even in the Absence of the Power to Negotiate the Price
29/07/2020

In Trendsetteuse (C-828/18), the Court of Justice of the EU held that in order to be protected under the Commerc...

Read more

La nouvelle loi B2B et le contrat de franchise
28/01/2020

La loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique a introduit dans ce dernier un certain nombre de nouve...

Read more

Lastest articles by Mr. Koen Borghys

LexGO Network