Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken
01/12/2020

Rechtbank van Koophandel te Luik1 oordeelt dat het opzetten van een lastercampagne een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt indien deze erop is gericht om de inkomstbronnen van een concurrerend persorgaan te laten opdrogen en te proberen de redactionele lijn te wijzigen. 

SUDPRESSE, een persgroep die eigenaar is van een reeks dagbladen, publiceerde op 19 oktober 2019 een artikel op haar Facebook-pagina over de groepsverkrachting van een 13-jarige.  Het artikel verwees, via "putaclic" links, naar andere gerelateerde artikelen (waarvan sommige betalend).  VINCESTONIAN, beheerder van de parodische website NORDPRESSE.be, stelde deze praktijk en het soort publicaties aan de kaak.  Het riep haar lezers op om berichten te sturen naar de adverteerders van SUDPRESSE waarin o.m. zou moeten vermeld worden « cela me dérange de voir qu’une société telle que la vôtre finance des articles qui diffusent les détails sordides du viol d’une ado de 13 ans avec des flèches putaclic. Merci de remettre en questions vos partenariats publicitaires si vous voulez préserver votre image … ». SUDPRESSE stelde hierop een vordering tot staking in bij de Rechtbank van Koophandel te Luik wegens een miskenning van het artikel VI. 104 WER.

VINCESTONIAN steunde zich voor haar verweer op artikel 10 van het EVRM inzake de vrijheid van meningsuiting.  In haar uitspraak omtrent de verenigbaarheid van de omstreden lastercampagne met artikel VI. 104 WER heeft de Rechtbank van Koophandel een belangenafweging gemaakt.  Met name op basis van de jurisprudentie van het Hof van Beroep te Brussel en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Rechtbank geoordeeld dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar het recht op kritiek inhoudt, maar niet van dien aard is dat zij denigrering en aantasting van de reputatie van een onderneming rechtvaardigt.  De rechtbank oordeelde dat de voorwaarden voor een beperking van de vrijheid van meningsuiting van het VINCESTONIAN-bedrijf in dit geval waren vervuld, aangezien een dergelijke beperking bij wet was voorzien en noodzakelijk is in een democratische en evenredige samenleving.

De Rechtbank beval VINCESTONIAN om haar lastercampagne tegen SUDPRESSE te staken. De campagne was er namelijk op gericht om de inkomstbronnen van SUDPRESSE te laten opdrogen, was een poging om de redactionele lijn van de kranten te wijzigen en ondermijnde als dusdanig de vrijheid van de pers (een persorgaan is namelijk niet meer levensvatbaar wanneer het niet over voldoende financiële middelen beschikt om normaal te opereren). 

Daarentegen werd de vordering tegen de zaakvoerder van VINCESTONIAN afgewezen omdat hij niet voldeed aan de definitie van onderneming in de zin van artikel I.8.39° WER (hoewel de rechtbank erkent dat hij wellicht wel een onderneming was in de zin van artikel I.1.1° WER).
 

Voetnoten:

Rb. Kh. Luik 10 januari 2020, A/19/200796, niet gepubl.

Related : Stibbe ( Mr. Peter Wytinck )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
All articles Competition law

Lastest articles Competition law

After Lundbeck: Is the “pay for delay” debate over?
10/05/2021

The wheels of justice may turn slowly, but their grind is relentless. In 2013, the European Commission fined Lundbeck and ...

After Lundbeck: Is the “pay for delay” debate over? Read more

The creation of loco-regional hospital networks exempt from the Belgian competition law rules on ...
07/05/2021

The new Belgian Act of 29 March 2021 explicitly and generally exempts operations creating loco-regional hospital networks ...

Read more

Openbaarmaking en bedrijfsgeheimen, waar ligt de grens?
30/04/2021

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, heeft geoordeeld dat de openbaarmakin...

Read more

Private damages actions – secure your position
01/04/2021

Due to having worked at home so much, you forget your badge when you go to the office for the first time in months. Fortun...

Private damages actions – secure your position Read more

Lastest articles by Mr. Peter Wytinck

Openbaarmaking en bedrijfsgeheimen, waar ligt de grens?
30/04/2021

De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, heeft geoordeeld dat de openbaarmakin...

Read more

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen
29/12/2020

U vindt hieronder een overzicht van recente juridische ontwikkeling op Europees en Belgisch niveau.

Read more

Overzicht van antwoorden op prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
22/12/2020

U vindt hieronder een selectie van antwoorden op prejudiciële vragen.

Read more

Overzicht van nieuwe/hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht
15/12/2020

U vindt hieronder een selectie van nieuwe/hangende prejudiciële vragen, inclusief hyperlinks naar de site van het Hof...

Read more

LexGO Network