Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn
06/05/2020

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze nieuw wet voert beperkingen in m.b.t. de toegelaten betalingstermijnen tussen ondernemingen en zal van toepassing zijn op overeenkomsten die worden gesloten vanaf 29 april 2020. 

Vóór de wetswijziging waren ondernemingen vrij om een betalingstermijn overeen te komen die langer dan 60 kalenderdagen mocht zijn. Ingevolge deze wetswijziging mag een betalingstermijn overeengekomen tussen een schuldeiser die een kmo is (“een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactie valt binnen de criteria vastgesteld in artikel 1:24, § 1 WVV”) en een schuldenaar die geen kmo is, een termijn van 60 kalenderdagen niet overschrijden. 

Verder bepaalt de nieuwe wet dat wanneer de overeenkomst tussen een schuldeiser (kmo) en schuldenaar (geen kmo) voorziet in een betalingstermijn die ingaat na aanvaarding of controle van de conformiteit van de goederen of diensten, de maximumduur van de procedure voor aanvaarding of controle niet langer dan 30 dagen bedragen. De betalingstermijn mag dus in dergelijk geval dus ook niet langer zijn dan 60 dagen in totaal.

Een beding dat voorziet in een betalingstermijn die langer is dan de toegelaten termijnen zal “voor niet geschreven worden gehouden”, waardoor de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum zal gelden. Het is dus aangeraden om uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden aan te passen.

Related : Lydian ( Mr. Yves Lenders ,  Mr. Jonathan Vanderstichele )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Yves Lenders Mr. Yves Lenders
Partner
[email protected]
Mr. Jonathan Vanderstichele Mr. Jonathan Vanderstichele
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Commercial practices

Lastest articles Commercial practices

Prohibition of online advertising in a list of e-mails or messages – a misstep by the CJEU?
26/11/2021

When submitted a request for a preliminary ruling, the Court of Justice of the European Union (CJEU) is expect to answer q...

Read more

Misbruik van economische afhankelijkheid: concrete toepassingen in de Rechtspraak
24/11/2021

De B2B-wet (Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruike...

Read more

Les délais de paiement entre professionnels: un comparatif franco-belge
17/11/2021

La crise du coronavirus a incontestablement accentué les difficultés rencontrées par les entreprises,...

Les délais de paiement entre professionnels: un comparatif franco-belge Read more

Responsabilité du fait des produits défectueux
04/11/2021

Consultation de la Commission sur l’adaptation des règles actuelles pour tenir compte de l’Intelligence...

Read more

Lastest articles by Mr. Yves Lenders

Opgepast, de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden kijkt toe!
19/08/2021

Ook de Belgische economie blijft niet ongespaard door de Covid-19 crisis. De verwachting is dat in 2021 en 2022 nog meer o...

Read more

Einde moratorium op faillissementen
04/02/2021

In onze e-flash van 8 januari 2021 informeerden wij u dat er (opnieuw) een automatisch moratorium van krach...

Read more

Opnieuw insolventie moratorium tot 31 januari 2021
12/01/2021

Op 24 december 2020 is een nieuw automatisch moratorium in werking getreden. Dit moratorium beschermt Belgische ondernemin...

Read more

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog mins...
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechte...

Read more

Lastest articles by Mr. Jonathan Vanderstichele

The new conflict rules on the forced transfer of shares under the new Belgian Company Code
08/03/2019

On 28 February 2019, the new Belgian Company Code was approved indefinitely by the plenary session of the Belgian Parliame...

Read more

LexGO Network