Opnieuw insolventie moratorium tot 31 januari 2021
12/01/2021

Op 24 december 2020 is een nieuw automatisch moratorium in werking getreden. Dit moratorium beschermt Belgische ondernemingen die kampen met betalingsmoeilijkheden ingevolge de corona-maatregelen.

Bij wet van 20 december 2020 heeft de Belgische wetgever verschillende tijdelijke, maar ook structurele maatregelen genomen inzake Justitie.  Naast een tijdelijk insolventie moratorium werd zo ook bijvoorbeeld de regeling inzake notariële volmachten voor de notaris verlengd tot 31 maart 2021 en werden er zelfs aanpassingen aan het Wetboek van vennootschappen beslist.

Een insolventie moratorium werd reeds eerder afgekondigd naar aanleiding van de eerste lockdown in het voorjaar van 2020, maar die bescherming kwam ten einde in juni 2020 (zie hierover onze e-zine van 28 april 2020 en e-flash van 15 mei 2020). De nieuwe “lockdown light” maatregelen die bij M.B. van 28 oktober 2020 (gewijzigd door het M.B. van 1 november 2020) werden genomen, hebben de Belgische wetgever ertoe gebracht om opnieuw in een bescherming te voorzien voor de economische activiteit van de geaffecteerde sectoren.

De draagwijdte van dit nieuwe staakt-het-vuren is grotendeels gelijk aan de vroegere regeling, m.n.:

  • Schuldeisers kunnen geen vordering tot faillietverklaring, gerechtelijke ontbinding en/of gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag instellen tegen de geaffecteerde ondernemingen. Ook wordt de verplichting tot aangifte van faillissement, die rust op het bestuur van een onderneming, opgeschort;
  • Schuldeisers kunnen geen bewarend of uitvoerend roerend beslag leggen (onroerend beslag en scheepsbeslag blijven wel mogelijk);
  • De betalingstermijnen van een reorganisatieplan worden opgeschort gedurende de hele periode van het moratorium;
  • Overeenkomsten (uitgezonderd arbeidsovereenkomsten) kunnen niet éénzijdig worden ontbonden wegens wanbetaling.

Een belangrijk onderscheid met het oude insolventie moratorium is wel dat ditmaal enkel de ondernemingen die rechtstreeks geraakt worden door de nieuwe maatregelen afgekondigd bij M.B. van 28 oktober 2020 (gewijzigd door het M.B. van 1 november 2020) kunnen genieten van het moratorium. Concreet betekent dit dat enkel de ondernemingen die verplicht dienden te sluiten binnen het toepassingsgebied vallen.

De financiële moeilijkheden moeten – net zoals onder de oude regeling – wel het gevolg zijn van de corona-maatregelen, aldus mag de onderneming nog niet in staking van betaling hebben verkeerd op 18 maart 2020. Ook voorziet dit nieuwe moratorium opnieuw in de mogelijkheid voor de rechtbank om de automatische bescherming op te heffen, bijv. op vordering van een schuldeiser.

Tot slot geldt er een bijkomende bescherming voor particulieren (o.a. verbod tot loonoverdracht en uitvoerend onroerend beslag op de woonst).

Het nieuwe insolventie moratorium geldt tot 31 januari 2021, maar kan worden verlengd.

Related : Lydian ( Mr. Yves Lenders )

[+ http://www.lydian.be]


All articles Insolvency and Restructuring

Lastest articles Insolvency and Restructuring

Insolvency: Cash Is king: New Rules Against Late Payment
20/07/2021

Late payment puts a substantial dent in companies’ cash flow and, ultimately, their continuity. In recent years, pay...

Read more

De gerechtelijke ontbinding van uw vennootschap vermijden? Leg dan tijdig uw jaarrekening neer
01/07/2021

De jaarrekening neerleggen is een van de belangrijkste wettelijke verplichtingen van vennootschappen. Meer nog, bij niet (...

De gerechtelijke ontbinding van uw vennootschap vermijden? Leg dan tijdig uw jaarrekening neer Read more

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisati...
27/04/2021

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue the...

Read more

New support measures for enterprises in difficulty: highlights from the Law of 21 March 2021
07/04/2021

In the COVID-19 context and in light of the moratorium on bankruptcies ending on 31 January 2021, a new law has been adopt...

New support measures for enterprises in difficulty: highlights from the Law of 21 March 2021 Read more

Lastest articles by Mr. Yves Lenders

Einde moratorium op faillissementen
04/02/2021

In onze e-flash van 8 januari 2021 informeerden wij u dat er (opnieuw) een automatisch moratorium van krach...

Read more

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog mins...
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechte...

Read more

Kmo’s moeten binnen 60 dagen betaald zijn
06/05/2020

Op 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de Wet Betalingsachterstand gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

De verhoogde kosten voor een gerechtsprocedure op de helling
17/02/2017

De rolrechten (of griffierechten), die verschuldigd zijn door de partij die een procedure opstart voor de rechtb...

Read more

LexGO Network