Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…
18/09/2019

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren.

In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor het verstrijken van de deadline, slechts 18% van de bedrijven en verenigingen zich in regel heeft gesteld.

In deze nieuwsbrief herhalen we de belangrijkste punten en herinneren we u aan de verplichting waaraan u desgevallend zal moeten voldoen.


Wie is verantwoordelijk voor de UBO-registratie?

De bestuurders van de rechtspersonen moeten de uiteindelijke begunstigden registreren. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kunnen er administratieve en zelfs strafrechtelijke geldboetes tot 50.000,00 EUR worden opgelegd.


Wie is de UBO?

Wie wordt bedoeld met de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner of UBO), verschilt voor de verschillende soorten entiteiten. Gemeenschappelijk kenmerk is dat het steeds gaat om de natuurlijke personen achter de entiteit.

Voor een vennootschap is de UBO(s) iedere persoon die (rechtstreeks of onrechtstreeks) een participatie aanhoudt van méér dan 25% van de aandelen of stemrechten én iedere persoon die op een andere manier zeggenschap uitoefent over de vennootschap. Kan op deze basis geen UBO worden aangeduid, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als UBO.


Hoe moet u UBO’s registreren?

De registratie van de UBO gebeurt via een online toepassing. De bestuurders kunnen o.m. inloggen met hun Belgisch e-ID en dienen vervolgens de gegevens van de UBO’s in te geven (zowel identiteitsgegevens als, indien het gaat om de UBO van een vennootschap, gegevens m.b.t. de participatie van de betrokken UBO). De bestuurders kunnen voor het invullen van het UBO-register een mandaat verlenen aan een derde (bijvoorbeeld indien de bestuurders niet over een Belgisch e-ID beschikken).

De informatie over de UBO moet een eerste keer worden geregistreerd tegen 30 september. Daarna dienen de gegevens te worden geüpdatet binnen de maand nadat ze gekend of gewijzigd zijn en dienen ze jaarlijks te worden bevestigd.


Informeren van de UBO

Tot slot moet de vennootschap haar UBO informeren op een duurzame drager over (o.m.) de mogelijkheid om kennis te nemen van de gegevens die zijn opgenomen in het register en het recht van de UBO tot verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens die op zijn naam zouden zijn opgenomen in het register.


Gwen Bevers - [email protected]
Joost van Riel - [email protected]
Sophie Deckers - [email protected]

Related : Schoups


Click here to see the ad(s)
All articles Financial law

Lastest articles Financial law

Insolvency: Cash Is king: New Rules Against Late Payment
20/07/2021

Late payment puts a substantial dent in companies’ cash flow and, ultimately, their continuity. In recent years, pay...

Read more

Further reliance on financial intermediaries to prevent tax abuse
05/07/2021

Earlier this week, the Act of 2 June 2021 providing for various financial provisions relating to the combat against fraud ...

Read more

Global rise of Buy Now Pay Later: state of play in Belgium
22/06/2021

Deferred payment methods, often called “Buy Now Pay Later (“BNPL”) solutions”, allow customers to ...

Global rise of Buy Now Pay Later: state of play in Belgium Read more

The ELTIF: amendments in the Belgian AIFM Law
17/06/2021

On 19 April 2021, a draft law on diverse financial provisions (the “Draft Law”) was published. The Draft Law w...

Read more

LexGO Network