Het UBO-register - update FAQ
15/04/2019

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het uitstel van de registratieverplichting tot en met 30 september 2019. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen aangebracht aan de Frequently Asked Questions (FAQ).

Naast de Wet van 18 september 2017 en het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 werden enkele technische (en tevens ook enkele eerder regelgevende) aspecten omtrent het UBO-register uitgewerkt in de door de Algemene Administratie van de Thesaurie opgestelde FAQ. Begin deze week (2 april 2019) werd de langverwachte update van de FAQ op het web gezet.

Onder meer volgende verduidelijkingen komen in de vernieuwde FAQ aan bod:

 • voor uiteindelijke begunstigden van een vennootschap geldt er per persoon een cascadetest;
   
 • uiteindelijke begunstigden die in de statuten van een vzw of stichting bij name genoemd worden, moeten individueel als UBO van de vijfde categorie geregistreerd worden (zijnde personen in wier hoofdzakelijk belang de entiteit werd opgericht of werkzaam is). Voor niet bij naam genoemde uiteindelijke begunstigden volstaat de registratie van een meer algemene categorie;
   
 • de aanvangstermijn voor jaarlijkse bijwerking van de geregistreerde gegevens;
   
 • registratiemethode in het geval van gesplitst gehouden aandelen of deelbewijzen (bijvoorbeeld vruchtgebruik / blote eigendom);
   
 • de kwalificatie van uiteindelijke begunstigde binnen een vennootschap in combinatie met het wettelijk huwelijksstelsel, dan wel met een stelsel van scheiding van goederen;
   
 • de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap indien zij voor meer dan 25% wordt gehouden door een private stichting, vzw of trust;
   
 • de invulling van het begrip ‘leidinggevend personeel’;
   
 • het toevoegen van een bijlage bij de registratie betreft slechts een ‘mogelijkheid’.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Corporate law

Lastest articles Corporate law

UBO Update: Administrative Tolerance until 31 December 2019 and Last-Minute Changes Before the R...
25/09/2019

The UBO registration deadline of 30 September 2019 is fast approaching. However, the FPS Finance announced yesterday that ...

Read more

Only a few more months to force minority shareholders to sell their securities?
19/08/2019

The new Code of Companies and Associations limits the possibility for the majority shareholder of certain companies to for...

Only a few more months to force minority shareholders to sell their securities? Read more

The company is liquidated, long live the undertaking!
02/08/2019

Imagine… Your business is expanding rapidly and you recently took over the activities of a major competitor on the ...

The company is liquidated, long live the undertaking! Read more

Mandatory notification of cyberincidents now in force: is your organisation ready for the new Bel...
30/07/2019

Following the publication of a royal decree dated 12 July 2019, the notification obligation for cyberincidents has become ...

Mandatory notification of cyberincidents now in force: is your organisation ready for the new Belgian cybersecurity regulations? (Part 2) Read more

LexGO Network