Het UBO-register - update FAQ
15/04/2019

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het uitstel van de registratieverplichting tot en met 30 september 2019. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen aangebracht aan de Frequently Asked Questions (FAQ).

Naast de Wet van 18 september 2017 en het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 werden enkele technische (en tevens ook enkele eerder regelgevende) aspecten omtrent het UBO-register uitgewerkt in de door de Algemene Administratie van de Thesaurie opgestelde FAQ. Begin deze week (2 april 2019) werd de langverwachte update van de FAQ op het web gezet.

Onder meer volgende verduidelijkingen komen in de vernieuwde FAQ aan bod:

 • voor uiteindelijke begunstigden van een vennootschap geldt er per persoon een cascadetest;
   
 • uiteindelijke begunstigden die in de statuten van een vzw of stichting bij name genoemd worden, moeten individueel als UBO van de vijfde categorie geregistreerd worden (zijnde personen in wier hoofdzakelijk belang de entiteit werd opgericht of werkzaam is). Voor niet bij naam genoemde uiteindelijke begunstigden volstaat de registratie van een meer algemene categorie;
   
 • de aanvangstermijn voor jaarlijkse bijwerking van de geregistreerde gegevens;
   
 • registratiemethode in het geval van gesplitst gehouden aandelen of deelbewijzen (bijvoorbeeld vruchtgebruik / blote eigendom);
   
 • de kwalificatie van uiteindelijke begunstigde binnen een vennootschap in combinatie met het wettelijk huwelijksstelsel, dan wel met een stelsel van scheiding van goederen;
   
 • de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap indien zij voor meer dan 25% wordt gehouden door een private stichting, vzw of trust;
   
 • de invulling van het begrip ‘leidinggevend personeel’;
   
 • het toevoegen van een bijlage bij de registratie betreft slechts een ‘mogelijkheid’.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Corporate law

Lastest articles Corporate law

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV
18/06/2019

Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder kr...

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV Read more

Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen
13/06/2019

Het was in het verleden gangbaar om bij de intrede van nieuwe vennoten, of dat nu een investeerder was of een nieuwe actie...

Read more

Sustainable finance: the FSMA has published its study on the compliance of Belgian listed compani...
11/06/2019

Companies listed on a regulated market within the European Economic Area (EEA), credit institutions, insurance companies a...

Sustainable finance: the FSMA has published its study on the compliance of Belgian listed companies with their obligations to publish a non-financial statement covering their impact on environmental, social, human rights and anti-corruption matters Read more

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial s...
03/06/2019

The Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (“PRJ 3 / WCO 3”) regulate...

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ? Read more

LexGO Network