Is een conformiteitsattest verplicht bij verhuur in Vlaanderen?
13/07/2022

In Vlaanderen kunnen gemeenten vrij beslissen dat bij de verhuur van een woning een conformiteitsattest voorgelegd moet worden. Dit attest moet dan aantonen dat de woning in kwestie voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen.

Woningen (huis, appartement, kamer, studio, studentenkamer,…) die verhuurd worden moeten immers voldoen aan minimale woningkwaliteitsnormen. Om te bewijzen dat aan deze verplichting wordt voldaan, kan bij de gemeente een conformiteitsattest worden aangevraagd.

Dit attest is evenwel geen vergunning tot verhuring en is in principe dan ook niet verplicht bij de verhuur van een woning.

In Vlaanderen evenwel kan elke gemeente vrij beslissen om het conformiteitsattest via een gemeentelijk reglement te verplichten. De gemeente kan daarenboven ook de geldigheidsduur van dat attest, die normaal 10 jaar is, beperken.

Om te weten welke gemeente de aanwezigheid van een conformiteitsattest verplicht en waar al dan niet de geldigheidsduur wordt beperkt kan de volgende tabel worden geraadpleegd: gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid.

Indien blijkt dat u verplicht bent een conformiteitsattest af te leveren, kan u een aanvraag doen bij de gemeente waar de woning is gelegen. Om na te gaan of uw woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit en maakt deze een technisch verslag op. 

Verhuurders of bemiddelaars van woningen in Vlaanderen doen er dan ook goed aan deze tabel te raadplegen.

Ulrike Beuselinck

Related : Seeds of Law

[+ http://www.seeds.law]


Click here to see the ad(s)
All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen verbieden opnieuw fysieke en hybride algemene vergaderingen van mede-eig...
21/12/2021

In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020 en 4 oktober ...

Read more

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang ...
16/11/2021

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunnin...

Read more

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore ...

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid » Read more

LexGO Network