COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur
03/06/2020

 • Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden;
 • Op voorstel van UNIZO en Minister van Economie Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering een handelshuurakkoord uitgewerkt, dat op 29 mei 2020 bij besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (het Besluit);
 • Het Besluit omvat een kader om de betaling van de huurprijs vanaf de maand april 2020 drie of vier maanden op te schorten;
 • Naast handelshuurovereenkomsten is deze regeling eveneens van toepassing op juridisch gelijkaardige structuren, zoals erfpacht-, opstal-, vruchtgebruik-, en brouwerij-overeenkomsten;
 • De Vlaamse Regering engageert zich om tot maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur (incl. lasten) kwijtscheldt;
 • In geval van kwijtschelding, kan de huurder zich voor de betaling van maximum twee maanden huur richten tot de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor een lening;
 • De huurder en verhuurder dienen als basis voor deze lening een overeenkomst te sluiten die gebaseerd is op (i) de hierboven genoemde kwijtschelding door de verhuurder, en (ii) de verklaring van de huurder tot aanvraag van een lening via de PMV. Een dergelijke modelovereenkomst zal nog ter beschikking gesteld worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO);
 • Het maximale bedrag van deze lening voor alle panden bedraagt EUR 35.000, en dit over een periode van twee jaar;
 • Deze lening moet worden terugbetaald binnen maximum vierentwintig maanden na toekenning van het krediet, en na zes maanden dienen de terugbetalingen reeds te starten;
 • De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%;
 • De Vlaamse Regering heeft dienaangaande bepaald dat VLAIO als eerste aanspreekpunt zal optreden bij vragen inzake deze lening;
 • Enkel ondernemers die naar aanleiding van de Coronamaatregelen verplicht hun handelszaak moe(s)ten sluiten en die op 15 maart 2020 geen huurachterstallen hadden, kunnen een beroep doen op dit systeem;
 • Op heden is het aanvragen van deze handelshuurlening nog niet mogelijk, maar VLAIO zal hiervoor nog een aanvraagsysteem ter beschikking stellen.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Property Management (leases)

Lastest articles Property Management (leases)

Leases management in COVID-19 times: is the rent (fully) due?
19/11/2020

On 30 October 2020, the Judge of Peace of Etterbeek rendered a judgment on commercial leases in the first lockdown period ...

Read more

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot ui...
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemdin...

Read more

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overma...

Corona geen overmacht voor huurders Read more

Impact of the coronavirus on Real Estate
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible ...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot ui...
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij: vervreemdin...

Read more

Vlaanderen: verduidelijking aangaande hoofdfuncties in een gebouw in het kader van vergunningspli...
20/10/2020

Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving...

Read more

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale s...
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen...

Read more

LexGO Network