Het nieuw goederenrecht: een broodnodige modernisering
24/02/2020

Op 30 januari 2020 werd de Wet tot hervorming van het goederenrecht in het parlement goedgekeurd.

Het goederenrecht doorkruist onze samenleving dagelijks. Het bevat regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het werd echter sinds 1804 nauwelijks aangepast en is daarmee het meest verouderde onderdeel van het privaatrecht. Modernisering was dan ook broodnodig.

Het wetsontwerp wordt omgezet in Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek en zal automatisch in werking treden 18 maanden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Veroorzaakt uw buurman overlast? U wilt weten of uw buurman al dan niet financieel moet bijdragen in de kosten voor een nieuwe afsluiting? Voortaan worden alle burenproblematieken gebundeld in één hoofdstuk.

De maximumduur van het opstalrecht wordt verlengd tot 99 jaar (en kan in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend zijn). Op vandaag kan de eigenaar van een grond slechts een opstalrecht verlenen voor een maximale (hernieuwbare) termijn van 50 jaar. De hervorming maakt het erfpacht- en opstalrecht functioneler voor onze huidige samenleving en economisch interessanter voor investeerders.

Ook op het vlak van vruchtgebruik werden cruciale ingrepen doorgevoerd. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij een vrouw het vruchtgebruik krijgt over een woning na het overlijden van haar partner, en haar zoon bijgevolg blote eigenaar is geworden. Wanneer grote werken zich aandienen (bv. het plaatsen van een nieuw dak), dan wordt die bouwkost vandaag integraal richting de blote eigenaar geschoven. En dat terwijl die misschien nooit over de gezinswoning zal kunnen beschikken (bv. omdat de overlevende partner vrij jong is). Door de huidige hervorming zullen de werken in overleg dienen te gebeuren en zal de kost naar verhouding gedeeld moeten worden.

Verder werd de maximumduur van het vruchtgebruik door rechtspersonen evenzeer verlengd tot 99 jaar.

Hulp nodig? Marlex biedt u de geschikte expertise aan binnen het departement Bouw en Vastgoed. We staan u graag deskundig bij indien u vragen heeft met betrekking tot het vernieuwde goederenrecht.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Neem dan zeker contact met ons op!

 


Guillaume Calus
 

 

Related : Marlex


Click here to see the ad(s)
All articles Property law

Lastest articles Property law

Ontruimingsbevel "Kraakwet" ongrondwettig
16/03/2020

Met de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed...

Ontruimingsbevel Read more

Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ?
06/03/2020

Le 20 février, la Cour Constitutionnelle a annulé la disposition permettant à l’assemblé...

 Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ? Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu?
05/03/2020

Op 1 januari 2019 trad de laatste wijziging van de Wet op de Mede-eigendom in werking, waardoor in specifieke gevallen een...

Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu? Read more

Belgium adopts property law reform
05/02/2020

On 30 January 2020, the Belgian Parliament unanimously adopted a bill inserting a new Book 3 into the Civil Code that is d...

Belgium adopts property law reform Read more

LexGO Network