Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?
28/02/2019

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette. In dit artikel bespreken wij kort of het ook in België mogelijk is om een deel van uw nalatenschap aan uw huisdier na te laten.

Het antwoord op deze vraag is simpel: neen. Naar Belgisch recht kan u enkel iets nalaten aan een persoon. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, maar ook rechtspersonen (bijvoorbeeld een VZW) komen hiervoor in aanmerking. Een dier is geen persoon, beschikt dus niet over een vermogen en kan geen erfenissen ontvangen. Korte navraag leert ons dat dit ook in Frankrijk en Duitsland (Lagerfeld had de Duitse nationaliteit maar woonde in Frankrijk) zo is.

Dit hoeft niet te betekenen dat uw geliefde huisdier met lege handen (of misschien beter gezegd: poten) moet achterblijven. Er zijn tal van constructies die u kan opzetten om ervoor te zorgen dat uw favoriete huisdier niets tekort zal komen. Wij bespreken hieronder kort de belangrijkste.

U zou een natuurlijke of rechtspersoon kunnen bevoordelen bij testament, maar onder last om voor uw huisdier te zorgen. Er wordt dan best concreet omschreven wat deze zorgen allemaal omvatten. Bovendien loopt u steeds het risico dat de bevoordeelde persoon de lasten niet in verhouding vindt tot zijn bevoordeling, en dus zijn legaat verwerpt.

Een andere mogelijkheid is het oprichten van een private stichting. Een private stichting moet een belangeloos doel verwezenlijken. Dit belangeloos doel blijkt uit de statuten en kan er bijvoorbeeld in bestaan om in het levensonderhoud van uw kat te voorzien. Uiteraard moet dit doel nauwkeurig omschreven worden.

U kan de private stichting zowel bij leven als bij testament oprichten. Indien u ervoor kiest om de private stichting bij testament op te richten, is het belangrijk dat u voor een notarieel testament kiest.

Een private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit minstens drie leden bestaat. Het is belangrijk dat u erop kan vertrouwen dat deze bestuurders hun taak goed zullen uitvoeren. Verder voorzien de statuten hoe deze bestuurders worden opgevolgd en, indien nodig, hoe ze kunnen worden afgezet.

Uiteraard heeft de private stichting ook werkingsmiddelen nodig. U kan deze bij oprichting inbrengen, en/of de private stichting als begunstigde in uw testament opnemen. Het kapitaal kan bestaan uit gelden (om bijvoorbeeld de dierenarts te betalen) maar ook uit bijvoorbeeld onroerende goederen (om de huisvesting van uw huisdier te verzekeren).

Helaas zal ook uw huisdier ooit overlijden. Daarom wordt er best in de statuten van de stichting voorzien wat er met het overgebleven vermogen moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgekeerd (al dan niet in fasen) aan een VZW die zich met dierenwelzijn bezighoudt of aan uw familie.

Het is onze ervaring dat huisdieren steeds belangrijker worden voor mensen. Dit uit zich niet alleen in de zorg voor deze dieren na het overlijden van hun baasje, maar steeds vaker zien we dat huisdieren bijvoorbeeld een twistpunt vormen in een echtscheiding.

Related : Cazimir


Click here to see the ad(s)
All articles Inheritance

Lastest articles Inheritance

​De samenloop van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot met de reserv...
09/09/2019

Met ingang van 1 september 2018 werd het familiaal vermogens- en erfrecht grondig hervormd. Eén van de zaken die ge...

​De samenloop van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot met de reserve van de afstammelingen Read more

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?
26/06/2019

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met na...

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden? Read more

Reeks kinderloze koppels: Wat kan ik via een testament al dan niet regelen?
20/06/2019

In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap wanneer de erflater...

Reeks kinderloze koppels: Wat kan ik via een testament al dan niet regelen? Read more

Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner
22/05/2019

In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een all...

Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner Read more

LexGO Network