Genderwet wordt uitgebreid met vaderschap en andere nieuwe discriminatiegronden
25/02/2020

De Kamer heeft eind januari 2020 de wijziging van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen goedgekeurd. Artikel 3 en 4 van deze wet bevatte reeds expliciet de volgende beschermde gronden: geslacht, zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Deze worden nu verder uitgebreid met de gronden vaderschap, meemoederschap, het geven van borstvoeding, seksekenmerken, adoptie en medisch begeleide voortplanting.

De meest in het oog springende aanvulling is de grond “vaderschap”. De wetgever hecht een groot belang aan de rol en betrokkenheid van de vader in het gezin en maakt zich zorgen over het feit dat vele vaders vrezen dat ze hun carrièrekansen in het gevaar brengen indien zij bijvoorbeeld hun vaderschapsverlof zouden opnemen of zij zich een grotere zorgtaak voor hun kinderen willen opnemen. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat vele vaders hun vaderschapsverlof niet volledig durven op te nemen. Het parlement denkt ook aan het verplicht maken van het vaderschapsverlof of aan de uitbreiding van het aantal dagen, maar daarmee wordt de oorzaak van het probleem niet aangepakt, met name de nadelige behandelingen van vaders die ervoor zorgt dat zij niet ten volle van hun rechten durven gebruik te maken. Eenzelfde redenering kan gevolgd worden voor het meemoederschap.

Verder biedt de toevoeging van medisch begeleide voortplanting (ivf) en adoptie een gelijkaardige bescherming aan deze vormen van gezinsuitbreiding al bestond voor de bevalling. De wetgever heeft er ook voor gekozen om het geven van borstvoeding expliciet op te nemen, hoewel dit reeds impliciet onder de beschermde grond “moederschap” viel. Ten slotte werd de grond “seksekenmerken” toegevoegd bij geslachtsverandering en genderexpressie om “intersekse” personen (die bijvoorbeeld zowel geslachtskenmerken hebben van vrouwen als van mannen) een duidelijke bescherming te geven.

De wetswijziging moet nog in het staatsblad verschijnen, de datum van inwerkingtreding is op het moment van de publicatie nog niet geweten.

Related : Van Olmen & Wynant


Click here to see the ad(s)
All articles Family law

Lastest articles Family law

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten
02/12/2020

Als een huwelijk op de klippen loopt, dan is het vaak ieder voor zich bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap o...

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten Read more

Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: blijft de mens centraal staan?
27/11/2020

Eind 2019 waren er in België ruim 151.000 zorgvolmachten en circa 120.000 mensen onder beschermingsstatuut. De maatsc...

Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: blijft de mens centraal staan? Read more

Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paieme...
12/10/2020

Il y a près de 20 ans, paraissait au Moniteur belge la loi du 22/08/02 consacrant juridiquement la notion de patien...

Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paiement de ses soins de santé ?  Read more

​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten
29/05/2019

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheid...

​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten Read more

LexGO Network