Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de mate dat deze kwalificeert als gespecialiseerde verkoper.

 • De eigenaars van een aantal recreatiewoningen stellen een procedure in tegen de respectievelijke (professionele) verkopers van de recreatiewoningen wegens diverse verborgen gebreken.
 • In eerste aanleg oordeelde de rechter dat de overeenkomsten tussen de eigenaars en de verkopers van de recreatiewoningen worden beheerst door de Erfpachtwet, ten gevolge waarvan de vordering van de eigenaars van de recreatiewoningen inzake verborgen gebreken ongegrond werd verklaard;
 • Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt daarentegen dat de eigenaars zich wel kunnen beroepen op de vrijwaring voor verborgen gebreken van een verkochte zaak aangezien de:
  • Erfpachtwet van toepassing is op het perceel grond, én 
  • De regels van koop-verkoop, m.i.v. de vrijwaring voor verborgen gebreken, van toepassing zijn op de recreatiewoningen.
 • De appelrechter stelt evenwel dat de verkopers professionele verkopers zijn en geacht worden de verborgen gebreken van de zaken die zij verkopen te kennen en hun aansprakelijkheid hiervoor niet kunnen uitsluiten. Zij hebben aldus een resultaatsverbintenis om de zaak zonder gebrek te leveren en moeten alle maatregelen nemen om verborgen gebreken op te sporen. Indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, moet de professionele verkoper de door de koper geleden schade vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord;
 • Het Hof van Cassatie oordeelt in zijn arrest (C.20.0241.N) daaropvolgend dat de resultaatsverbintenis inzake het opsporen van alle mogelijke verborgen gebreken enkel rust op de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper, ongeacht of deze een professionele verkoper is. 
 • De appelrechter heeft nagelaten om te beoordelen of de professionele verkoper ook als gespecialiseerde verkoper kan worden beschouwd, rekening houdende met de specialisatiegraad en de technische competenties van de verkoper in kwestie;
 • Het Hof beslist derhalve dat de appelrechter zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en vernietigt het arrest. 
 • In dit verband is het dus raadzaam aandacht te besteden aan de redactie van contractuele clausules. De vermelding van een "professionele verkoper" of een "gespecialiseerde verkoper" zal een rechtstreekse invloed hebben op de omvang van de aansprakelijkheid van deze laatste.
   

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Construction law

Lastest articles Construction law

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?
12/03/2021

De Belgische economie werd hard getroffen door de coronacrisis. Ook in de bouwsector ondervindt men aanzienlijke moeilijkh...

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten? Read more

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation
21/01/2021

Les travaux de démolition et de (re)construction de biens immobiliers sont en principe soumis à une TVA au t...

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation Read more

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021
22/12/2020

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitge...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in V...
05/02/2021

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet)...

Read more

LexGO Network