Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 voert in België een nieuwe specifieke registratieverplichting in voor bedrijven actief in diverse sectoren, waaronder de bouwsector, en dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19;

Deze verplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker (i.e. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon bij wie of voor wie rechtstreeks of in onderaanneming werkzaamheden worden verricht) die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden;

De werkgever of gebruiker dient een geactualiseerd register bij te houden met de identificatie-, contact- en verblijfgegevens (o.a. naam, verblijfplaats in België, personen met wie er wordt samengewerkt) van de buitenlandse werknemer of zelfstandige en dit vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende kalenderdag na het einde ervan;

De bijgehouden gegevens worden verplicht vernietigd na het verstrijken van deze veertiende kalenderdag na het einde van de werkzaamheden; 

Deze registratieplicht geldt niet indien de:

  • persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden (bijvoorbeeld de bouw van een particuliere woning van een natuurlijk persoon voor strikt privégebruik);
  • tewerkstelling van grensarbeiders (i.e. de werknemers die hun woonplaats in een andere lidstaat hebben en waarnaar zij in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeren); 
  • in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige minder dan 48 uur in België verblijft;

De werkgevers of gebruikers moeten bovendien voortaan vóór de aanvang van de werkzaamheden verifiëren of het Passenger Locator Form (PLF) effectief werd ingevuld (uitgezonderd personen bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden);

Bij gebrek aan bewijs dat het PLF werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het formulier is ingevuld uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat; 

Op basis van het nieuw ministerieel besluit van 25 september 2020 is deze nieuwe registratieplicht van toepassing tot en met 31 oktober 2020;

Uiteraard volgen wij deze nieuwe registratieplicht en een eventuele verlenging verder voor u op.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Construction law

Lastest articles Construction law

Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu?
26/04/2021

Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen de bouwheer en de aannem...

Read more

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?
12/03/2021

De Belgische economie werd hard getroffen door de coronacrisis. Ook in de bouwsector ondervindt men aanzienlijke moeilijkh...

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten? Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de ma...

Read more

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België vero...

Read more

Grondwettelijk Hof fluit Brusselse ordonnantiegever terug: milieueffectenstudie vereist voor park...
18/02/2021

Middels haar Ordonnantie van 30 november 2017 (de Ordonnantie), bepaalde de Brusselse ordonnantiegever dat een e...

Read more

LexGO Network