Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. de bouwheer/opdrachtgever m.b.t. de keuze van aannemer
22/07/2021

 • Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering van de werken waarvoor een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd; 
 • In het kader daarvan rust op de architect de verplichting om de bouwheer/opdrachtgever bij te staan in de keuze van de aannemer met het oog op de realisatie van het ontwerp aan de beste voorwaarden op vlak van prijs en kwaliteit. De architect vestigt daarbij de aandacht van de bouwheer/opdrachtgever op de door de aannemer aangeboden waarborgen; 
 • In een recent arrest van 20 mei 2021 (op dit moment alleen beschikbaar in het Frans) verduidelijkt het Hof van Cassatie de omvang van de bovenstaande raadgevings- en bijstandsplicht van de architect ten aanzien van de bouwheer;
 • Zo stelt het Hof van Cassatie dat uit de raadgevings- en bijstandsplicht volgt dat de architect:
  • ertoe is gehouden om de bouwheer/opdrachtgever in te lichten over de regels betreffende de toegang van de aannemer tot het beroep en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien; en
  • bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst de toegang tot het beroep dient te controleren;
 • Sinds 1 januari 2019 moeten aannemers in Vlaanderen niet langer beschikken over een vestigingsattest om het beroep van aannemer te mogen uitoefenen maar de plicht van de architect om de bouwheer bij te staan bij de keuze van de aannemer blijft in Vlaanderen bestaan (bv. controle van technische bekwaamheid, van de goede of slechte reputatie, ...).
 • Architecten moeten derhalve aandacht besteden aan deze verplichtingen zowel vóór als bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst;
 • Het Hof van Cassatie heeft verder de zaak verwezen naar het Hof van Beroep van Bergen.
   

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Construction law

Lastest articles Construction law

50 jaar Wet Breyne
16/08/2021

De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, heeft op 9 juli 2021 haar 50ste verjaardag gevierd. Dat betekent ook ...

50 jaar Wet Breyne Read more

Volume ownership: a major change
19/07/2021

Title 3 of the new Civil Code introduces the possibility of a horizontal division creating a perpetual volume ownership. T...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

Assurances RC construction : Loi de 2019 inconstitutionnelle ?
12/05/2021

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit par l’Ordre des architectes contre la l...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Kadastrale wetgeving springt op nieuwe goederenrecht-trein
23/09/2021

Zoals uiteengezet in ons eerder e-zine betreffende het opstalrecht onder het nieuwe goederenrecht, verankert het...

Read more

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen ...
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigin...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

LexGO Network