Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

 • Sinds februari 2020 kunnen aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners uit de bouwsector een verzekeringsaanvraag indienen bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’ als zij kunnen bewijzen dat drie verzekeringsondernemingen hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen;
   
 • Het koninklijk besluit (KB) van 4 februari 2020 bepaalde dat enkel de individuele aanvraag tot dekking in de vorm van een polis per project ontvankelijk is;
   
 • Dit geldt zowel voor de verzekering tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid als voor de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
   
 • Het KB van 12 februari 2021 wijzigt de modaliteiten van deze regeling en maakt het volgende onderscheid inzake de aanvraag van de individuele dekking bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’:
   
  • De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid moet als jaarpolis worden aangevraagd;
    
  • De verplichte verzekering van de tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet nog steeds per project worden aangevraagd;
    
 • Deze nieuwe (gewijzigde) regeling is van kracht sinds 11 maart 2021;
   
 • De verzekeringsplichtige bouwactoren dienen hier de nodige aandacht aan te besteden bij het indienen van toekomstige aanvragen tot dekking bij het Tariferingsbureau ‘Bouw’.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


All articles Construction law

Lastest articles Construction law

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. d...
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering v...

Read more

Volume ownership: a major change
19/07/2021

Title 3 of the new Civil Code introduces the possibility of a horizontal division creating a perpetual volume ownership. T...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

Assurances RC construction : Loi de 2019 inconstitutionnelle ?
12/05/2021

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation introduit par l’Ordre des architectes contre la l...

Read more

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Vlaamse Regering wijzigt het Vlaams reglement i.v.m. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen ...
26/07/2021

De Vlaamse Regering nam in het kader van Europese regelgeving inzake afvalstoffen op 2 juli 2021 een besluit aan (Wijzigin...

Read more

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. d...
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering v...

Read more

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op...

Read more

De Vlaamse Regering werkt de digitale woningpas verder uit
02/07/2021

Het decreet van 30 november 2018 (het Decreet) heeft in Vlaanderen de woningpas ingevoerd, hetgeen een digitale inter...

Read more

LexGO Network