VAT


CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)

CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)
02/12/2019

On 10 July 2019, the CJ delivered its judgment in the case Kuršu zeme (C-273/18). The Latvian company SIA Kuršu zeme deducted input VAT charged to it by another Latvian company, KF Prema, with regard to a local supply of goods.

Read more
Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...
18/10/2019

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.

Read more
Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition

Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition
04/10/2019

By 1 January 2020, the EU Member States have the obligation to introduce the so-called “quick fixes” in their national VAT legislation. These “quick fixes” are 4 concrete measures that are aimed at establishing a uniform VAT treatment for certain cross-border EU supply of goods transactions. From a Belgian perspective, the draft law has recently been published. In this article, we will have a closer look at the exemption for intra-Community supplies that causes the customer’s VAT number to become a substantive condition.

Read more
Législation TVA modifiée (partie 2) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif à la cession d’un bâtiment

Législation TVA modifiée (partie 2) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif à la cession d’un bâtiment
19/09/2019

Par la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a prévu un régime de TVA optionnelle (l’Option TVA) pour la location de bâtiments professionnels, que les parties contractantes peuvent invoquer pour autant que les conditions matérielles, formelles et temporelles soient remplies.

Read more
Législation TVA modifiée (partie 1) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif au point de départ de la période de révision et à l'étalement de la déduction de la TVA

Législation TVA modifiée (partie 1) : modifications du nouvel Arrêté Royal du 12 mai 2019 relatif au point de départ de la période de révision et à l'étalement de la déduction de la TVA
02/09/2019

Par la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a prévu un régime de TVA optionnelle (L'Option TVA) pour la location de bâtiments professionnels, que les parties contractantes peuvent invoquer pour autant que les conditions matérielles, formelles et temporelles soient remplies. En outre, cette loi du 14 octobre 2018 prévoyait également une période de révision différente, si les parties contractantes optent valablement pour l'Option TVA lors de la conclusion d'un bail, une période de révision spéciale de 25 ans s'applique à la TVA déduite sur la nouvell

Read more
Optional VAT regime: no VAT adjustment when rented real estate is sold

Optional VAT regime: no VAT adjustment when rented real estate is sold
27/08/2019

The optional VAT regime for real estate rental entered into force on 1 January 2019 (see Eubelius Spotlights September 2018). This means that, in a B2B situation, it is possible – under certain conditions – to make the renting out of buildings subject to the VAT regime, which then allows the landlord to deduct the input VAT paid on the construction costs.

Read more
Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?

Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?
02/08/2019

De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hiervoor tijd tot 30 april 2019. Maatschappen die nieuw werden opgericht vanaf 1 november 2018 moeten hun KBO-inschrijving binnen de maand voltrekken.

Read more
Le fisc publie ses premiers commentaires au sujet de la location assujettie Ă  la TVA

Le fisc publie ses premiers commentaires au sujet de la location assujettie Ă  la TVA
15/05/2019

Depuis le 1er janvier 2019, le bailleur et le preneur peuvent choisir de soumettre (ou non) leur contrat de bail à la TVA dans un contexte professionnel. En outre, depuis le 1er janvier 2019, le législateur a prévu un prélèvement obligatoire de TVA sur les baux d'une durée maximale de 6 mois.

Read more
Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken

Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken
25/04/2019

De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons brengt.

Read more
What about VAT after Brexit?

What about VAT after Brexit?
18/03/2019

Although the UK parliament ruled against the possibility of a ‘no deal’ Brexit, the outcome of the current UK political controversy remains uncertain. Both businesses and governments in both Great Britain and EU are preparing for every eventuality,

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network