Individual tax


New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

Read more
Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral

Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral
02/04/2019

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise donne un bien immobilier en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont considérés comme des revenus professionnels quand ils excèdent 5/3 du revenu cadastral revalorisé.

Read more
De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark
20/03/2019

Op vrijdag 1 februari 2019 werd de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Read more
Tax shift 2019 : troisième et dernière phase sur le plan fiscal

Tax shift 2019 : troisième et dernière phase sur le plan fiscal
28/01/2019

La troisième et ultime phase du tax shift est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. L’impact pour les employeurs est assez réduit : la diminution des cotisations patronales de sécurité sociale est en effet assez limitée

Read more
Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview

Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview
07/01/2019

Since the recent corporate tax reform, SMEs have been able to benefit from a reduced tax rate on their first €100,000 of income. This rate is 20.4% (including the additional crisis contribution of 2%) for tax year 2019 and will be lowered to 20% as from 1 January 2020

Read more
Optimisation fiscale et droits d’auteur de dirigeants d’entreprise

Optimisation fiscale et droits d’auteur de dirigeants d’entreprise
20/12/2018

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’époque de la rémunération des droits d’auteur pour les seuls “auteurs classiques”, à savoir les artistes en général, est révolue depuis bien longtemps.

Read more
Het nieuwe UBO-register: wat is dat? Enkele praktische zaken op een rij

Het nieuwe UBO-register: wat is dat? Enkele praktische zaken op een rij
05/12/2018

Het nieuwe UBO-register is een gevolg van de 4deEuropese anti-witwasrichtlijn (de 4deAML of “Anti-Money Laundering-richtlijn”) en denieuwe Belgische anti-witwaswet van september 2017. Het gaat om maatregelen om te voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Read more
Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!

Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!
13/11/2018

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de wettelijke regeling inzake de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswoning, in zoverre deze regeling voorziet in een vermenigvuldiging (x 3,8 of x 1,25 als het kadastraal inkomen kleiner of gelijk is aan € 745,00) bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, ongrondwettelijk bevonden. De hoven van beroep van Gent en Antwerpen hebben de ongeldigheid van de regeling uitgesproken. De fiscus heeft zich naar deze rechtspraak geschikt.

Read more
New developments in cross border working between Luxembourg and Belgium

New developments in cross border working between Luxembourg and Belgium
30/10/2018

Will there be soon an update of the mutual agreement (accord amiable) of 16 March 2015 to the Belgium - Luxembourg Tax Treaty? 

Read more
Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!

Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!
26/10/2018

Het gebeurt meer dan eens dat de fiscale administratie zogenaamde bewijzen onrechtmatig verkrijgt. Bij voorbeeld door de schending van een grondrecht zoals het recht op privacy naar aanleiding van een huisvisitatie. Vele belastingplichtigen zullen er dan wellicht vanuit gaan dat de fiscus er zich niet mag van bedienen. Het betreft immers ‘bewijs’ verkregen naar aanleiding van een onrechtmatigheid.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network