Individual tax


Coronavirus crisis: Preliminary draft law on urgent tax measures approved

Coronavirus crisis: Preliminary draft law on urgent tax measures approved
07/04/2020

Following a proposal by the Minister of Finance, the Council of Ministers has approved a preliminary draft law containing various urgent tax measures as a result of the COVID-19 pandemic.

Read more
Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19
01/04/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures fiscales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19

Read more
Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags

Ambtshalve ontheffing VAA kosteloze woning mogelijk? Grondwettelijk Hof beslecht eerstdaags
28/11/2019

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8.(1) Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts “geïndexeerd KI x 100/60”. 

Read more
Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities accounts is unconstitutional and then annulled the tax, although this annulment did not have a retro-active effect.

Read more
De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken...
09/10/2019

Wanneer een belastingplichtige een voordeel geniet en er een oorzakelijk verband bestaat tussen het genieten van dit voordeel en de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, is dit voordeel belastbaar als beroepsinkomen in hoofde van de genieter. Als principe geldt hierbij dat dit voordeel wordt belast in hoofde van de genieter voor de werkelijke waarde ervan, te weten de som die de genieter van het voordeel daadwerkelijk heeft bespaard.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen
04/10/2019

De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring. De formateursnota voorzag onder meer in de 'afsluiting van een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking', zonder verdere detaillering.

Read more
Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fiscaal advocaat?

Fiscaal strafrecht grondig hervormd: strafrechter wordt fiscaal rechter! - strafpleiter wordt fiscaal advocaat?
02/10/2019

De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale strafprocedure werd recent fundamenteel hervormd, door de Wet van 5 mei 2019 (B.S. 24 mei 2019).

Read more
Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders

Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders
09/09/2019

The Flemish tax service's position on long lease structures has already given rise to major controversy in the past. In its position statement no. 15,114 of 10 August 2015, the Flemish tax service stated that the acquisition of the long lease right and the bare ownership by the same third-party buyer is always subject to registration duties of 10%.

Read more
Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting
02/09/2019

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht.

Read more
Comment dois-je mentionner ma résidence secondaire dans ma déclaration de revenus ?

Comment dois-je mentionner ma résidence secondaire dans ma déclaration de revenus ?
13/08/2019

Un résident belge est imposé à l'impôt des personnes physiques sur ses revenus mondiaux. Toute personne possédant une résidence secondaire à l'étranger doit donc la déclarer dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network