Individual tax


Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders

Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders
09/09/2019

The Flemish tax service's position on long lease structures has already given rise to major controversy in the past. In its position statement no. 15,114 of 10 August 2015, the Flemish tax service stated that the acquisition of the long lease right and the bare ownership by the same third-party buyer is always subject to registration duties of 10%.

Read more
Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting
02/09/2019

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht.

Read more
Comment dois-je mentionner ma résidence secondaire dans ma déclaration de revenus ?

Comment dois-je mentionner ma résidence secondaire dans ma déclaration de revenus ?
13/08/2019

Un résident belge est imposé à l'impôt des personnes physiques sur ses revenus mondiaux. Toute personne possédant une résidence secondaire à l'étranger doit donc la déclarer dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.

Read more
Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?
26/06/2019

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op de fiscale gevolgen van het overlijden van een kinderloze erflater, in het bijzonder wat de Vlaamse erfbelasting betreft. 

Read more
UBO-register: fiscus kan meekijken

UBO-register: fiscus kan meekijken
04/06/2019

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen we uitgebreid naar de komst, werking, uitvoeringsmodaliteiten en onduidelijkheden van het UBO-register. Nadat aanvankelijk bij invoering van het UBO-register door de Wet van 18 september 2017 was voorzien dat de fiscale diensten geen toegang zouden hebben tot dit register (vandaar de oprichting bij de Afdeling Thesaurie), werd dit toegangsrecht al voorzien eind 2017.

Read more
New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

Read more
Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral

Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral
02/04/2019

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise donne un bien immobilier en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont considérés comme des revenus professionnels quand ils excèdent 5/3 du revenu cadastral revalorisé.

Read more
De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark
20/03/2019

Op vrijdag 1 februari 2019 werd de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Read more
Tax shift 2019 : troisième et dernière phase sur le plan fiscal

Tax shift 2019 : troisième et dernière phase sur le plan fiscal
28/01/2019

La troisième et ultime phase du tax shift est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. L’impact pour les employeurs est assez réduit : la diminution des cotisations patronales de sécurité sociale est en effet assez limitée

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network