Individual tax


Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!

Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!
13/11/2018

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de wettelijke regeling inzake de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswoning, in zoverre deze regeling voorziet in een vermenigvuldiging (x 3,8 of x 1,25 als het kadastraal inkomen kleiner of gelijk is aan € 745,00) bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, ongrondwettelijk bevonden. De hoven van beroep van Gent en Antwerpen hebben de ongeldigheid van de regeling uitgesproken. De fiscus heeft zich naar deze rechtspraak geschikt.

Read more
New developments in cross border working between Luxembourg and Belgium

New developments in cross border working between Luxembourg and Belgium
30/10/2018

Will there be soon an update of the mutual agreement (accord amiable) of 16 March 2015 to the Belgium - Luxembourg Tax Treaty? 

Read more
Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!

Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!
26/10/2018

Het gebeurt meer dan eens dat de fiscale administratie zogenaamde bewijzen onrechtmatig verkrijgt. Bij voorbeeld door de schending van een grondrecht zoals het recht op privacy naar aanleiding van een huisvisitatie. Vele belastingplichtigen zullen er dan wellicht vanuit gaan dat de fiscus er zich niet mag van bedienen. Het betreft immers ‘bewijs’ verkregen naar aanleiding van een onrechtmatigheid.

Read more
Equity granted by a foreign parent company: recent developments

Equity granted by a foreign parent company: recent developments
11/10/2018

The Belgian government is contemplating to introduce a more general reporting and tax withholding obligation for Belgian companies/subsidiaries when benefits (such as free shares or shares at reduced price) are directly granted by the foreign parent company to its employees or remunerated directors.

Read more
Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven?

Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven?
09/10/2018

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de principes waarop de DVB-formule gebaseerd is.

Read more
Withholding tax evasion and avoidance: new measures announced

Withholding tax evasion and avoidance: new measures announced
02/10/2018

Last Friday, the Belgian Council of Ministers approved a draft bill of law aimed at fighting several situations of Belgian WHT (Withholding Tax) evasion and avoidance. The purpose of the new rules is to tackle improper WHT exemptions or refunds and facilitate the recovery of WHT in such cases.

Read more
35th anniversary of the Belgian expatriate “special tax regime” – Part 2

35th anniversary of the Belgian expatriate “special tax regime” – Part 2
31/08/2018

Belgium has an attractive special tax regime for foreign executives and specialised employees temporarily employed in Belgium. 8 August was its 35th (!) anniversary. Since that day in 1983 the currently applicable regime has been set out in a Tax Letter.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Widening the scope of the Cayman Tax
18/06/2018

In two drafts of Royal Decrees the scope of the so called ‘Cayman Tax’-legislation is widened.

Read more
Missen is menselijk - een beslissing over een bezwaarschrift kan sinds 1 mei worden rechtgezet!

Missen is menselijk - een beslissing over een bezwaarschrift kan sinds 1 mei worden rechtgezet!
04/06/2018

Sinds 1 mei kan bij de adviseur-generaal een verzoek worden ingediend om zijn beslissing over een bezwaarschrift te laten rechtzetten. De wetgever heeft nagelaten de finaliteit van het verzoek tot rechtzetting enwat de aard van de grieven moet zijn in te schrijven in de wet. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een verzoek kan worden ingediend om materiële fouten te laten rechtzetten of om een verkeerdelijk feitelijke beoordeling te laten bijsturen.

Read more
Taxatie van cryptocurrencies. Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid.

Taxatie van cryptocurrencies. Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid.
01/06/2018

Omtrent de fiscale behandeling van cryptocurrencies (ook wel cryptomunten, cryptocoins of virtuele munten genoemd) - met als meest bekende de Bitcoin - heerst momenteel grote onduidelijkheid. De Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid met een vragenlijst die de belastingplichtige kan helpen om uitsluitsel te krijgen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network