Corporate tax


Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!
19/07/2019

De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Read more
Niet nakoming algemene minimumbezoldigingsvereiste niet meer afzonderlijk gesanctioneerd

Niet nakoming algemene minimumbezoldigingsvereiste niet meer afzonderlijk gesanctioneerd
06/06/2019

Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting waarbij een verlaging van de tarieven inzake vennootschapsbelasting werd voorzien, vreesde de wetgever dat te veel éénmanszaken alsnog een vennootschap zouden oprichten om te genieten van de verlaagde tarieven.

Read more
Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – new OECD work programme

Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – new OECD work programme
03/06/2019

On 31 May 2019, the OECD published its programme of work for developing a solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy (Programme of Work).

Read more
Mrs. Natalie Reypens

Notification for Country-by-Country Reporting (CbCR) no longer required on an annual basis
21/05/2019

In order to reduce the administrative burden for Belgian entities, the CbCR notification form should not be filed annually anymore, but only if the information to be reported changes. Following BEPS action 13, Belgian resident parent companies (or the Belgian company that is appointed as the surrogate ultimate parent company) of multinational groups with consolidated gross revenue of € 750 million must file a CbCR in one of the three official languages or in English.

Read more
Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty

Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty
20/05/2019

On 19 May 2019, the Swiss corporate tax reform package TRAF (Tax Reform and AHV Financing) was approved by referendum. The reform will enter into force on 1 January 2020 and is mainly aimed at replacing preferential tax regimes, such as the holding company, mixed company or finance branch status, with new tax incentives as of 2020. TRAF will notably introduce step-up mechanisms applicable to most companies that currently apply a preferential tax regime as well as incentives for income from patents and R&D activities. Separately, most cantons have announced significant tax rate reductions as of 2020, resulting in a typical range of effective tax rates of 12-15%. Swiss businesses should assess opportunities to benefit from the reform.

Read more
Kaaimantaks anno 2019 - De krijtlijnen in kaart gebracht

Kaaimantaks anno 2019 - De krijtlijnen in kaart gebracht
09/05/2019

De kaaimantaks werd in 2015 geïntroduceerd en heeft ondertussen heel wat aanpassingen ondergaan. Het blijkt bijzonder complexe wetgeving waarover nog heel wat onduidelijkheden bestaan.

Read more
Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht

Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht
08/05/2019

Het is zover, het nieuwe vennootschapsrecht is effectief in werking getreden. Dit heeft echter ook de nodige fiscale gevolgen. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vereist ook een aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), daar de wetgever de neutraliteit van het nieuwe wetboek op fiscaal vlak wil waarborgen. Hiervoor werd reeds een wetsontwerp gestemd in de Kamer (28 februari 2019) en werd eveneens een ontwerp van Decreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Read more
Copyright Tax Optimisation For Software Developers

Copyright Tax Optimisation For Software Developers
03/05/2019

Software developers in Belgium frequently use a copyright tax optimisation scheme to receive tax-friendly payments from their own company (bvba/sarl or gcv/scs) or from their employer. The tax rate for these copyright payments is 7,5% for the first 16K euros received as copyright compensation.

Read more
Aftrek van vastgoed- en andere kosten in vennootschappen - Back to basics! Artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!

Aftrek van vastgoed- en andere kosten in vennootschappen - Back to basics! Artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!
15/04/2019

Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen.

Read more
Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral

Revenus locatifs des dirigeants d’entreprise : revalorisation du revenu cadastral
02/04/2019

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise donne un bien immobilier en location à celle-ci, le loyer et les avantages locatifs sont considérés comme des revenus professionnels quand ils excèdent 5/3 du revenu cadastral revalorisé.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network