Corporate tax


Corporate tax update: Recent circular letter, advance tax payments Q3 opportunity

Corporate tax update: Recent circular letter, advance tax payments Q3 opportunity
21/09/2020

Considering the exceptional business environment various corporate income tax measures have been taken to sustain the liquidity and solvability position of both resident and non-resident corporate taxpayers.

Read more
Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot

Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot
18/09/2020

De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe tekst van de algemene antimisbruikbepaling voorzien in artikel 344, §1 WIB’92 biedt de administratie de nodige munitie om belastingvrije kapitaalverminderingen te herkwalificeren in belaste dividenduitkeringen. Maar steeds meer rechtspraak bevestigt dat dit nieuwe aanvalswapen haar beperkingen kent. Zo kan het enkel worden ingezet tegen holdings opgericht na de inwerkingtreding van de nieuwe tekst van artikel 344, §1 WIB’92. Kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ blijven op die manier buiten schot…   

Read more
Afschaffing Kaasroute vanaf 1 december 2020: wat blijft mogelijk?

Afschaffing Kaasroute vanaf 1 december 2020: wat blijft mogelijk?
12/09/2020

In de Kamer is nog steeds een wetsvoorstel hangende met als doel de onbelaste schenking van roerende goederen via buitenlands notaris, de zogenaamde kaasroute, vanaf 1 december 2020 onmogelijk te maken. Vooral voor de successieplanning van aandelen in vennootschappen kan deze wetswijziging een streep door de rekening betekenen, al biedt het Vlaams gunstregime voor familiebedrijven een uitweg.    

Read more
Mrs. Saskia Lust

De facto associations: Also on the menu of the Cayman tax?
04/09/2020

Let’s find out whether the Cayman tax is also willing to take a bite out of de facto associations!

Read more
Zal België de digitale reuzen durven belasten?

Zal België de digitale reuzen durven belasten?
26/08/2020

Er gaan veel stemmen op in het openbaar debat om de relance-maatregelen voor de economie te gaan financieren door een post-coronacrisis fiscaliteit. Er liggen verschillende opties op tafel, meer bepaald de invoering van een vermogensbelasting, de belasting van "buitensporige winsten",

Read more
La crise du COVID et le renflouement d’entreprises en difficulté : quel impact fiscal ?

La crise du COVID et le renflouement d’entreprises en difficulté : quel impact fiscal ?
20/08/2020

La crise actuelle justifie de faire le point sur les incidences fiscales de deux modes de renflouement de sociétés en difficultés : l’abandon de créance et la capitalisation de créance.

Read more
Circular letter – Temporary exemption for transferring Belgian wage taxes due to the COVID-19 pandemic

Circular letter – Temporary exemption for transferring Belgian wage taxes due to the COVID-19 pandemic
13/08/2020

Recently, the Belgian tax authorities issued an administrative guideline in relation to the COVID-19 measure which was introduced by the law of July 15, 2020 containing various tax provisions on the partial exemption of transferring Belgian withholding taxes.


 

Read more
De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?

De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?
10/08/2020

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Read more
De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III)

De fiscale ondersteuning van ondernemingen in tijden van het coronavirus (deel III)
23/07/2020

Hoewel het straatbeeld soms anders doet geloven, is het coronavirus nog alom tegenwoordig in onze samenleving. De verschillende regeringen van ons land blijven dan ook nieuwe initiatieven uitwerken ter ondersteuning van onze Belgische bedrijven. Zo werd onlangs de carry back-maatregel goedgekeurd door het parlement en werd de btw op restaurant- en cateringdiensten verlaagd. Daarnaast zitten er nog een aantal fiscale maatregelen in de pipeline, die reeds werden goedgekeurd maar juridisch nog enige uitwerking vereisen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de verschillende nieuwe maatregelen en wat zij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Read more
Mrs. Saskia Lust

The Cayman tax’ natural habitat: low-taxed environments outside the EEA
17/07/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more attention is needed.

This week we explore low-taxed legal structures outside the EEA!

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network