TAX LAW


Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot

Fiscaal misbruik: belastingvrije kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ buiten schot
18/09/2020

De belastingadministratie voert de laatste jaren een campagne tegen belastingvrije kapitaalverminderingen in private holdings. De nieuwe tekst van de algemene antimisbruikbepaling voorzien in artikel 344, §1 WIB’92 biedt de administratie de nodige munitie om belastingvrije kapitaalverminderingen te herkwalificeren in belaste dividenduitkeringen. Maar steeds meer rechtspraak bevestigt dat dit nieuwe aanvalswapen haar beperkingen kent. Zo kan het enkel worden ingezet tegen holdings opgericht na de inwerkingtreding van de nieuwe tekst van artikel 344, §1 WIB’92. Kapitaalverminderingen in ‘oude holdings’ blijven op die manier buiten schot…   

Read more
Mrs. Saskia Lust

A recurring phenomenon
17/09/2020

Every year, between June and the end of October, they arrive on our shores in their millions and gradually spread throughout the land, eventually occupying the whole of Belgium’s territory.

Read more
Waarom de Kaaimantaks nu wel kan bijten ?

Waarom de Kaaimantaks nu wel kan bijten ?
14/09/2020

De regering Michel voerde in 2015 de Kaaimantaks in. Voor de niet-ingewijden : door deze regeling kunnen inkomsten verkregen door bepaalde buitenlandse "juridische constructies" (trusts, laag belaste buitenlandse vennootschappen, bepaalde verzekeringsovereenkomsten) op een transparante wijze worden belast in de personenbelasting ("PB")

Read more
Mrs. Saskia Lust

The Dutch StAK: the cuckoo in the cayman nest
14/09/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more attention is needed. Read all about it here and avoid the Cayman tax pitfalls in your income tax planning.

Let’s have a look at the cuckoo that appears to have been dropped in the Cayman tax nest!

Read more
Afschaffing Kaasroute vanaf 1 december 2020: wat blijft mogelijk?

Afschaffing Kaasroute vanaf 1 december 2020: wat blijft mogelijk?
12/09/2020

In de Kamer is nog steeds een wetsvoorstel hangende met als doel de onbelaste schenking van roerende goederen via buitenlands notaris, de zogenaamde kaasroute, vanaf 1 december 2020 onmogelijk te maken. Vooral voor de successieplanning van aandelen in vennootschappen kan deze wetswijziging een streep door de rekening betekenen, al biedt het Vlaams gunstregime voor familiebedrijven een uitweg.    

Read more
De zaak Crédit Suisse in 5 vragen

De zaak Crédit Suisse in 5 vragen
07/09/2020

In een nieuwsbericht van De Tijd (22 augustus 2020) wordt melding gemaakt van een lopend onderzoek door het Belgische gerecht naar de activiteiten van de Zwitserse bank Crédit Suisse in België. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

De facto associations: Also on the menu of the Cayman tax?
04/09/2020

Let’s find out whether the Cayman tax is also willing to take a bite out of de facto associations!

Read more
Also floating down the Cayman tax river: Funds

Also floating down the Cayman tax river: Funds
02/09/2020

One might think adopting the cayman’s features improves the chances of a safe coexistence. However, funds caught in the cross-currents of the Cayman tax river are better advised to swim like a dolphin if they want to avoid the most painful bites.

This week, we teach founders and beneficiaries of targeted funds how to swim in the Cayman tax river!

Read more
Zal België de digitale reuzen durven belasten?

Zal België de digitale reuzen durven belasten?
26/08/2020

Er gaan veel stemmen op in het openbaar debat om de relance-maatregelen voor de economie te gaan financieren door een post-coronacrisis fiscaliteit. Er liggen verschillende opties op tafel, meer bepaald de invoering van een vermogensbelasting, de belasting van "buitensporige winsten",

Read more
La crise du COVID et le renflouement d’entreprises en difficulté : quel impact fiscal ?

La crise du COVID et le renflouement d’entreprises en difficulté : quel impact fiscal ?
20/08/2020

La crise actuelle justifie de faire le point sur les incidences fiscales de deux modes de renflouement de sociétés en difficultés : l’abandon de créance et la capitalisation de créance.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network