PUBLIC & ADMINISTRATIVE LAW


De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten
12/05/2020

Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (2019/AR/1144, onuitgegeven) zeer terecht dat dergelijke vordering wel degelijk aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden is onderworpen om op ontvankelijke wijze opgestart te kunnen worden.

Read more
Mr. Jens Debièvre

COVID19 et les litiges concernant les marchés publics : attention aux délais de recours prolongés !
08/05/2020

Les arrêtés royaux n° 2 et 12 ont prolongé certains délais de procédure judiciaire et administrative. Cela a notamment un impact sur la protection juridique dans le cadre de la passation et l’exécution de marchés publics. Les adjudicateurs et les soumissionnaires devraient en tenir compte.

Read more
Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autorité publique?

Sélection non suffisamment motivée : quelle indemnisation pour le candidat évincé par l'autorité publique?
24/04/2020

Le Conseil d’Etat octroie à la candidate évincée une indemnité réparatrice de 2.000 euros pour le dommage engendré par le fait qu’elle n’a pu prendre connaissance de la motivation adéquate de la décision que trois ans après la clôture de la procédure de sélection originaire.

Read more
Le régime belge de garantie des crédits pour 50 milliards d'euros entre en vigueur

Le régime belge de garantie des crédits pour 50 milliards d'euros entre en vigueur
23/04/2020

Un régime de garantie des crédits de 50 milliards a été approuvé par un arrêté royal du 14 avril 2020. Les crédits éligibles octroyés par les banques sont garantis par l'État belge.

Read more
Arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs en de Arbeidsovereenkomstenwet - Cassatie verduidelijkt

Arbeidsrelaties in het gesubsidieerd onderwijs en de Arbeidsovereenkomstenwet - Cassatie verduidelijkt
17/04/2020

In het arrest van 1 april 2019 verduidelijkt het Hof van Cassatie dat de arbeidsovereenkomst van de personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs aangesteld of benoemd op de wijze bepaald in het Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs niet wordt geregeld door de Arbeidsovereenkomstenwet.  

Read more
COVID-19: marchés publics – pas de prolongation d’office des délais ?

COVID-19: marchés publics – pas de prolongation d’office des délais ?
15/04/2020

Cette période de crise sanitaire COVID-19 et les mesures gouvernementales prises par le Conseil national de sécurité perturbent sans aucun doute l’exécution de certains marchés publics 

Read more
Air passenger rights in the context of the COVID-19 pandemic

Air passenger rights in the context of the COVID-19 pandemic
06/04/2020

The EU Commission published a notice containing Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with COVID-19. By these guidelines, the objective of the EU Commission is to clarify the rights of passengers when travelling by air, rail, bus and coach or ship, as well as the corresponding obligations for carriers

Read more
COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 and public procurement in Belgium
01/04/2020

Measures have been taken by the Belgian authorities to respond to the COVID-19 pandemic. These measures have serious repercussions on many companies that are used to doing business with authorities and public law entities.

Read more
COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 and public procurement in Belgium
01/04/2020

Measures have been taken by the Belgian authorities to respond to the COVID-19 pandemic. These measures have serious repercussions on many companies that are used to doing business with authorities and public law entities.

Read more
Nood breekt wet: Aanpassingen omgevingsvergunningsprocedures door COVID-19 virus

Nood breekt wet: Aanpassingen omgevingsvergunningsprocedures door COVID-19 virus
30/03/2020

Ook in het omgevingsrecht is de invloed van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, merkbaar. De Vlaamse Regering heeft nu het procedureel kader inzake omgevingsvergunningen versoepeld, dit om het indienen en behandelen van aanvragen mogelijk te blijven maken in deze onzekere tijden, maar vooral om de federale maatregelen ten allen tijde te kunnen respecteren.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network