Town and country planning law


Gemeente is heer en meester met nieuwe Gemeentewegendecreet

Gemeente is heer en meester met nieuwe Gemeentewegendecreet
24/06/2019

Het Gemeentewegendecreet zorgt voor een ware aardverschuiving in het wegenlandschap. De inwerkingtreding van dit decreet is voorzien voor 1 september 2019.

Read more
Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken

Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken
13/06/2019

Bij veel plannen en projecten speelt nu de vraag hoe de uitspraak juridisch te duiden. Immers, bij het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een plan of een project zal moeten worden gemotiveerd dat geen sprake is van een besluit dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Read more
Vijftien jaar oude verkavelingen: het bos en de bomen

Vijftien jaar oude verkavelingen: het bos en de bomen
23/05/2019

In 2017 werd het mogelijk om verkavelingen van meer dan 15 jaar grotendeels buitenspel te zetten. Een verzameldecreet van 26 april 2019 herstelt deze oude verkavelingen deels in ere. Blijkbaar hebben zij toch nog enig nut.

Read more
Archeologieregelgeving gewijzigd

Archeologieregelgeving gewijzigd
22/04/2019

Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de regels over de archeologienota en een premiestelsel springen daarbij in het oog. Met een decreet van 13 juli 2018 en een besluit van 14 december 2018 heeft de Vlaamse regelgever een aantal verfijningen aan de onroerenderfgoedregelgeving aangebracht.

Read more
De Codextrein: een hobbelig parcours

De Codextrein: een hobbelig parcours
18/03/2019

De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt.

Read more
Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte?

Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte?
14/02/2019

Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op twee sporen: een preventief en een repressief spoor. Het preventief spoor omvat het stakingsbevel (met eventueel de zegellegging en inbeslagname) en de administratieve geldboete bij doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel. Het repressief spoor betreft de herstelvordering.

Read more
Langs (Vlaamse!) autosnelwegen

Langs (Vlaamse!) autosnelwegen
08/02/2019

Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving rond bouwvrije stroken voor wat het Vlaamse Gewest betreft. Een uitgelezen moment voor een overzicht van alle aandachtspunten aan en rond autosnelwegen.

Read more
Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019

Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019
10/01/2019

Depuis le 1er janvier 2019, beaucoup de choses ont changé pour les copropriétaires d'un immeuble à appartements. Les nouvelles règles relatives à la copropriété résolvent un certain nombre de goulots d'étranglement et de conflits de l'ancienne loi.

Read more
Mr. Wouter Neven

Modification du règlement régional d’urbanisme de la Région de Bruxelles Capitale : enquête publique quant à la construction obligatoire d’une infrastructure pour Internet à haut débit dans les bâtiments neufs ou à rénover
28/11/2018

L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale modifiera le règlement régional d’urbanisme (RRU) pour permettre la transposition de l'article 8 de la Directive européenne 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

Read more
Mr. Wouter Neven

Sécurité en matière d’incendie à Bruxelles : actualisation des dispenses
19/11/2018

Pour obtenir un permis d'urbanisme ou un permis de bâtir en Région de Bruxelles-Capitale, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) exige en principe l'avis préalable du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU), une visite de contrôle et la délivrance d'une attestation de conformité 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network