Private Public Partnership


Mr. Jens Debièvre

La déclaration spontanée des self-cleaning measures afin d’éviter l’exclusion : La Cour de Justice clarifie
01/03/2021

Suite à une affaire belge, la Cour de Justice a récemment abordé la question de la possibilité pour un candidat ou un soumissionnaire de présenter une défense contre son exclusion de la procédure de passation de marché

Read more
COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 and public procurement in Belgium
01/04/2020

Measures have been taken by the Belgian authorities to respond to the COVID-19 pandemic. These measures have serious repercussions on many companies that are used to doing business with authorities and public law entities.

Read more
Mr. Thibaut Willems
Mr. Didier De Vliegher

Flemish Decree on Major Projects and Programmes
06/05/2019

On 27 April 2019, a Flemish decree establishing a framework for major projects and programmes entered into force. The decree aims to remedy the issues that have arisen in connection with the reporting by the Flemish government on alternative financing projects

Read more
New provisions regarding exclusion grounds in public procurement: corrective measure

New provisions regarding exclusion grounds in public procurement: corrective measure
04/05/2017

The new public procurement legislation, which is expected to enter into force on 30 June 2017, contains new provisions for candidates or tenderers facing exclusion. This is a transposition into Belgian law of Article 57 of Directive 2014/24/EU.

Read more
Imminent but gradual entry into force of new Belgian legislation on public procurement

Imminent but gradual entry into force of new Belgian legislation on public procurement
12/04/2017

According to the last version of the draft royal decree on the award of public procurements in classic sectors (available on 29 March 2017), the Act of 17 June 2016 on public procurement is due to enter into force on 30 June 2017 (at least for contracts in the classic sectors).

Read more
CJEU confirms assessment methodology shall in principle not be notified in advance in contract documents

CJEU confirms assessment methodology shall in principle not be notified in advance in contract documents
13/12/2016

The Court of Justice (“CJEU”) recently ruled (14 July 2016, C-6/15) on the question of whether contracting authorities are obliged to notify and establish the assessment methodology in advance in contract documents. Contrary to the award criteria and their weightings, case law admitted until now that this was not mandatory.

Read more
Wijziging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking: belangrijke gevolgen

Wijziging Decreet Intergemeentelijke Samenwerking: belangrijke gevolgen
14/09/2016

Op 17 juni 2016 werd in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 gepubliceerd.

Dit decreet brengt verscheidende wijzigingen aan het Decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Read more
The European Single Procurement Document

The European Single Procurement Document
07/04/2016

The entry into force of the new public procurement law gets closer every day, as the new Public Procurement Directive 2014/24 must be implemented by 28 April 2016. That is why the European Commission has already taken the necessary measures, such as commission implementing regulation of 5 January 2016 establishing the standard form for the European Single Procurement Document (“ESPD”).

Read more
Mr. Wouter Neven
Mr. Jens Debièvre

Overheidsvastgoed: is de huur van een nog te realiseren bouwwerk een overheidsopdracht (voor werken)?
16/06/2015

Een ondertussen klassieke manier van verwerving van publieke gebouwen is de zgn. huur van een nog te realiseren gebouw. De overheid laat een aannemer/promotor een welbepaald gebouw realiseren (al dan niet op eigen terreinen) en zegt toe dit gebouw na oplevering te zullen huren. Hoewel de huur van een bestaand gebouw is uitgezonderd van het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, rijst in de praktijk vaak de vraag of dergelijke contracten toch niet functioneel moeten worden gezien als overheidsopdrachten (voor werken).

Read more
Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten?

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten?
10/05/2014

Airbnb en de Belgische wet: op welke regels moet je letten als je gastenkamers aanbiedt in België?

De laatste tijd was er nogal wat commotie rond juridische problemen in verband met het gebruik van de website Airbnb. Via deze website kan je gastenkamers online aanbieden aan toeristen die je stad of land bezoeken. Voor vele gebruikers is Airbnb een mooie gelegenheid om mensen uit andere windstreken te ontmoeten en tegelijk wat geld bij te verdienen.

Zowel in België als in het buitenland stoot Airbnb echter op tegenkanting en juridische problemen. Waar moet je nu opletten als je in Vlaanderen of Brussel gastenkamers aanbiedt?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network