Environmental law


Le Parlement flamand approuve l’attestation obligatoire d'inventaire d’amiante

Le Parlement flamand approuve l’attestation obligatoire d'inventaire d’amiante
14/04/2019

Le 20 mars 2019, le Parlement flamand a approuvé le projet de décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale 

Read more
De Codextrein: een hobbelig parcours

De Codextrein: een hobbelig parcours
18/03/2019

De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt.

Read more
Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa

Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa
28/02/2019

Het wordt stilaan een traditie van de Belgische rechter om het Hof van Justitie te bevragen over de milieueffectenbeoordeling en -rapportage (MER). Na de Raad van State en het Grondwettelijk Hof is het de beurt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Read more
Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?

Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?
27/02/2019

Le 1er  mars 2018, la Région wallonne s’est dotée d’un nouveau décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (M.B., 22 mars 2018).

Read more
Mr. Jens Debièvre

Offshore wind in Belgium: a fresh breeze of competition
15/02/2019

The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December 2018 in which it discusses financial support for offshore wind farms after 2020 

Read more
La digitalisation des demandes de permis d’environnement

La digitalisation des demandes de permis d’environnement
05/01/2019

L’Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 modifiant divers arrêtés à l’occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale a réformé le permis socio-économique devenu « permis d'environnement pour activités de vente au détail »

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more
Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter

Raad van State verduidelijkt modaliteiten statuut onschuldige bezitter
03/12/2018

Het Bodemdecreet laat toe om een vrijstelling van de saneringsplicht aan te vragen om perverse effecten bij de toepassing van het decreet te vermijden. De Raad van State heeft in drie recente arresten de modaliteiten van deze mogelijkheid verduidelijkt.

Read more
Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !

Deux nouveaux « plans » – un en Wallonie et un à Bruxelles – soumis à enquête publique !
02/11/2018

Les gouvernements wallon et bruxellois ont récemment soumis à enquête publique respectivement un nouveau projet de schéma et un projet de plan de prévention et de lutte contre le bruit.

Read more
New Soil Decree in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers

New Soil Decree in the Walloon Region - Rules on Real Estate Transfers
03/10/2018

On 1 March 2018, the Walloon Region adopted a long-awaited decree on soil management and decontamination that repeals and replaces the decree of 5 December 2008 which never entirely entered into force.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network