Environmental law


Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed

Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed
18/06/2019

By means of an order dated 4 April 2019, the Brussels legislator partially postponed the entry into force of the reform of the Brussels Urban Planning Code (CoBAT) and the Order of 5 June 1997 on Environmental Permits (OEP), with minor amendments. While part of the reform has now entered into force with effect as of 20 April 2019, most aspects of the reform will not take full effect before 1 September 2019.

 

Read more
Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken

Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken
13/06/2019

Bij veel plannen en projecten speelt nu de vraag hoe de uitspraak juridisch te duiden. Immers, bij het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een plan of een project zal moeten worden gemotiveerd dat geen sprake is van een besluit dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Read more
Europees milieurecht: wat na 26 mei?

Europees milieurecht: wat na 26 mei?
29/05/2019

Het domein van milieurecht kent een sterke Europeesrechtelijke inslag. Voor basisregels inzake natuurbescherming, luchtkwaliteit of klimaat, ligt het juridisch zwaartepunt al lang niet meer bij de lidstaten.

Read more
Le Parlement flamand approuve l’attestation obligatoire d'inventaire d’amiante

Le Parlement flamand approuve l’attestation obligatoire d'inventaire d’amiante
14/04/2019

Le 20 mars 2019, le Parlement flamand a approuvé le projet de décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale 

Read more
De Codextrein: een hobbelig parcours

De Codextrein: een hobbelig parcours
18/03/2019

De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt.

Read more
Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa

Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa
28/02/2019

Het wordt stilaan een traditie van de Belgische rechter om het Hof van Justitie te bevragen over de milieueffectenbeoordeling en -rapportage (MER). Na de Raad van State en het Grondwettelijk Hof is het de beurt aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Read more
Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?

Que retenir du nouveau décret wallon relatif à la gestion et à l assainissement des sols ?
27/02/2019

Le 1er  mars 2018, la Région wallonne s’est dotée d’un nouveau décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 (M.B., 22 mars 2018).

Read more
Mr. Jens Debièvre

Offshore wind in Belgium: a fresh breeze of competition
15/02/2019

The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December 2018 in which it discusses financial support for offshore wind farms after 2020 

Read more
La digitalisation des demandes de permis d’environnement

La digitalisation des demandes de permis d’environnement
05/01/2019

L’Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 modifiant divers arrêtés à l’occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale a réformé le permis socio-économique devenu « permis d'environnement pour activités de vente au détail »

Read more
One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation

One Man's Trash Is Another Man's Treasure: The New European Waste Legislation
27/12/2018

On 30 May 2018, the European Parliament and the Council adopted new amendments to key EU waste legislation. As part of the EU's Circular Economy Action Plan, European leaders have set higher waste recycling targets.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network