Environmental law


Mr. Wouter Neven

Le gouvernement flamand approuve l'obligation de rénovation pour les bâtiments non résidentiel
03/06/2021

Le Gouvernement flamand a approuvé en substance l’arrêté portant exécution de l'obligation de rénovation des bâtiments non résidentiels le 7 mai 2021 (l’Arrêté). L’Arrêté prévoit également un certain nombre d'adaptations de la réglementation sur la performance énergétique

Read more
Mr. Wouter Neven

Nouveau décret en vue: simplification de la procédure de recours à l’encontre des permis d’environnement
28/05/2021

Le Gouvernement Flamand a sanctionné et promulgué le 21 mai 2021 un nouveau décret qui apporte des modifications au Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes 

Read more
Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits

Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits
17/05/2021

In the aviation sector, identifying "green" economic activities and projects is not an easy task. The European Commission has published Steer's study on the criteria to be taken into account when establishing which specific activities in the aviation sector could be beneficial to the environment.

Read more
Nitrogen crisis in Flanders? A recent judgment may have serious consequences

Nitrogen crisis in Flanders? A recent judgment may have serious consequences
09/03/2021

On 25 February 2021, the Flemish Council for Permit Disputes annulled a permit for the construction and operation of two large-scale poultry barns.

Read more
Mr. Wouter Neven

La Cour constitutionnelle se prononce contre le législateur ordonnanciel bruxellois : une étude d’incidences sur l’environnement est requise pour les parkings de plus de 200 places
18/02/2021

Par son Ordonnance du 30 novembre 2017 (l’Ordonnance), le législateur ordonnanciel bruxellois a déterminé qu’un rapport d’incidences est exigé lors de la construction d’un espace de stationnement situé en dehors de la voie publique comptant 50 à 400 places 

Read more
De handhaving van asbestregelgeving: lokale besturen in de voorste linie

De handhaving van asbestregelgeving: lokale besturen in de voorste linie
17/07/2020

Door de pandemie is menig Vlaming genoodzaakt om zijn zomervakantie thuis door te brengen. Het worden dan ook ongetwijfeld hoogdagen voor de nationale sport: klussen. Maar lang niet alle doe-het-zelvers zijn er zich van bewust dat bij hun werkzaamheden ongewild asbest vrij kan komen. Welke voorschriften inzake asbest moeten particulieren in acht nemen, en wanneer moeten lokale besturen handhavend optreden?

Read more
The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our

The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our
07/07/2020

The Court of Justice has recently decided that Flemish rules establishing a framework for the development consent for wind turbines infringe the EU rules on prior environmental assessment. 

Read more
De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten

De milieustakingsvordering: afwachten betekent niet noodzakelijk stilzitten
12/05/2020

Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om op te treden namens een gemeente, hetgeen voornamelijke toegepast wordt in het kader van (potentiële) milieu-inbreuken. In een recent arrest van 6 maart 2020 oordeelde het Hof van Beroep te Gent (2019/AR/1144, onuitgegeven) zeer terecht dat dergelijke vordering wel degelijk aan zeer strikte toepassingsvoorwaarden is onderworpen om op ontvankelijke wijze opgestart te kunnen worden.

Read more
Vlaamse normen omtrent windturbines strijdig met EU-recht?

Vlaamse normen omtrent windturbines strijdig met EU-recht?
09/03/2020

De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie nam op 3 maart 2020 conclusie in de zaak C‑24/19 over de vraag of het Vlaams wetgevend kader rond windturbines strijdig is met het Europees recht. De advocaat-generaal is van oordeel dat dit inderdaad het geval is, en dat de Vlaamse wetgeving onderworpen diende te worden aan een milieueffectenrapportage.

Read more
MER-screening: Raad van State zet de puntjes op de ‘i’

MER-screening: Raad van State zet de puntjes op de ‘i’
24/02/2020

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is een tijdrovend en kostelijk proces. De noodzaak tot de opmaak van een MER-rapport maakt dit proces er niet eenvoudiger op.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network