Energy law


De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?

De (lokale) belasting op energieverbruik: duurzaam alternatief voor de belasting op drijfkracht?
10/08/2020

Duurzaamheid, energie-efficiëntie, vergroening, circulaire economie, … Vlaanderen kent ambitieuze plannen op het terrein van verduurzaming, waarin het een pioniersrol wil vertolken. Ambities waaraan ook lokale overheden een bijdrage kunnen én moeten leveren, gelet op (o.m.) de formele verbintenissen die door talrijke lokale besturen werden opgenomen via het Burgemeestersconvenant.

Read more
The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our

The obligation of prior environmental assessment once again interferes with our
07/07/2020

The Court of Justice has recently decided that Flemish rules establishing a framework for the development consent for wind turbines infringe the EU rules on prior environmental assessment. 

Read more
Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren

Hof van Justitie laat windturbines over NIMBY-argument primeren
23/06/2020

In een arrest van 28 mei 2020 (zaak C‑727/17) oordeelt het Hof van Justitie dat nationale regels inzake minimumafstanden voor hernieuwbare energie productie-installaties op hun proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten worden getoetst in het licht van de streefcijfers inzake hernieuwbare energie. Dat zou ook in Vlaanderen tot een herinterpretatie van de VLAREM II-sectorale voorwaarden kunnen leiden.

Read more
Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie
12/03/2020

Nous avons publié dans une autre actualité une première partie de l’analyse de l’arrêt 23/2020 de la Cour constitutionnelle du 13 février 2020. Nous avons examiné la portée de quelques unes des informations que le bailleur peut solliciter des candidats locataires.

 

Read more
Towards a partial abandonment of the public distribution network by its actors in the Walloon Region?

Towards a partial abandonment of the public distribution network by its actors in the Walloon Region?
08/01/2020

The Walloon Region recently became the first entity in the country to transpose in detail the Renewable Energy Directive. The centrepiece of the Walloon decree is the concept of a renewable energy community, whose purpose is to share electricity via the public or local distribution network. In addition to the rules regarding renewable energy communities, the legislator wanted to clarify the conditions for granting authorisation for direct lines and to make these conditions more flexible.

 

Read more
Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten?

Regelluw experimenteren in de energiesector: een boost voor innovatieve energieprojecten?
06/05/2019

Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als 'regelluwe zone' eindelijk worden ingediend. Het nodige uitvoeringsbesluit werd daartoe op 19 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Read more
Mr. Wouter Neven

Het EPC uitgediept en uitgebreid
31/01/2019

Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die vandaag wordt gebouwd Het energieprestatiecertificaat (het EPC) is vernieuwd, zowel naar vorm als naar inhoud.

Read more
Lancement du certificat de performance énergétique pour les parties communes d’immeubles d’appartements en Flandre

Lancement du certificat de performance énergétique pour les parties communes d’immeubles d’appartements en Flandre
24/01/2019

L’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifie un certain nombre de dispositions en matière d'énergie

Read more
Mr. Didier De Vliegher

Belgian REITs - Impact of the 2018 reform
07/06/2018

The Belgian government has demonstrated its commitment to making the Belgian real estate market more attractive by further developing the regulatory and tax framework applicable to Belgian REITs and introducing a new real estate vehicle, the GVBF/FIIS.

Read more
Un certificat de performance énergétique renouvelé en Flandre à partir de janvier 2019

Un certificat de performance énergétique renouvelé en Flandre à partir de janvier 2019
20/04/2018

Le certificat de performance énergétique (“PEB”) informe les acheteurs et locataires potentiels des performances énergétiques d’un bâtiment et est, entre autres, obligatoire pour la vente ou la location d’un bien immobilier résidentiel (logement résidentiel, appartement, chambre d’étudiant, etc.)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network