PUBLIC & ADMINISTRATIVE LAW


Mr. Jens Debièvre

Openbaarheid van bestuur : in Vlaanderen is interne communicatie niet langer openbaar
15/09/2021

Vlaamse overheidsinstanties hoeven hun interne communicatie niet meer openbaar te maken. Recent is een nieuwe uitzondering op het recht op (passieve) openbaarheid in werking getreden.

Read more
Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?

Constructieve motie van wantrouwen katalysator voor paleisrevoluties? The king is dead long live the king?
24/08/2021

Een van de meest opvallende vernieuwingen in het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie (B.S. 04/08/2021), naast de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, is de constructieve motie van wantrouwen. Deze figuur vervangt de fel bekritiseerde structurele onbestuurbaarheid. Onmiddellijk na de inwerkingtreding kondigden reeds enkele gemeentelijke fracties publiek een coalitiewissel aan. Bij andere besturen wordt er discreet, maar daarom niet minder passioneel, met andere fracties geflirt.

Read more
Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!

Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!
28/07/2021

De verwerende partij betoogde voor de Raad van State dat het beroep tot nietigverklaring niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang aangezien “het enkele doel” ervan is om een titel tot schadevergoeding te verkrijgen.

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand modifie la réglementation flamande relative à la gestion durable des cycles des matières et des déchets
26/07/2021

Le Gouvernement flamand a dans le cadre de la législation européenne sur les déchets, le gouvernement flamand adopté le 2 juillet 2021 un décret (Décret modificatif) visant à modifier le règlement flamand sur la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA 8)

Read more
European Commission unveils its 'Fit for 55' package

European Commission unveils its 'Fit for 55' package
23/07/2021

On Wednesday 14 July 2021, the European Commission took a major step to accomplish its ambitious goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050, by adopting a package of proposals for the EU's climate, energy, land use

Read more
European Commission unveils its 'Fit for 55' package

European Commission unveils its 'Fit for 55' package
23/07/2021

On Wednesday 14 July 2021, the European Commission took a major step to accomplish its ambitious goal of making Europe the first climate neutral continent by 2050, by adopting a package of proposals for the EU's climate, energy, land use

Read more
Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden
06/07/2021

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand poursuit le développement du passeport habitation numérique
02/07/2021

Le décret du 30 novembre 2018 (le Décret) a introduit le passeport habitation en Flandre, une interface numérique qui, via un portail, permet d’avoir un aperçu global de toutes les informations relatives au bâtiment, au terrain et à l'environnement d'un bien,

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand poursuit le développement du passeport habitation numérique
02/07/2021

Le décret du 30 novembre 2018 (le Décret) a introduit le passeport habitation en Flandre, une interface numérique qui, via un portail, permet d’avoir un aperçu global de toutes les informations relatives au bâtiment, au terrain et à l'environnement d'un bien,

Read more
Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.

Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.
28/06/2021

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan.  In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20)geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network