PUBLIC & ADMINISTRATIVE LAW


Mrs. Christel Brion

Incentives and Benefits in the Context of Public Healthcare Tenders
15/07/2019

The Federal Agency for Medicinal and Health Products ("FAMHP") recently published a circular (Circular No 646) in which it reminds hospitals that in the context of public procuremen

Read more
Gemeente is heer en meester met nieuwe Gemeentewegendecreet

Gemeente is heer en meester met nieuwe Gemeentewegendecreet
24/06/2019

Het Gemeentewegendecreet zorgt voor een ware aardverschuiving in het wegenlandschap. De inwerkingtreding van dit decreet is voorzien voor 1 september 2019.

Read more
Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat

Hof van Justitie bevestigt het belang van de innige vertrouwensband tussen lokale besturen en hun advocaat
24/06/2019

Read more
Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed

Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed
18/06/2019

By means of an order dated 4 April 2019, the Brussels legislator partially postponed the entry into force of the reform of the Brussels Urban Planning Code (CoBAT) and the Order of 5 June 1997 on Environmental Permits (OEP), with minor amendments. While part of the reform has now entered into force with effect as of 20 April 2019, most aspects of the reform will not take full effect before 1 September 2019.

 

Read more
Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed

Reform of the Brussels Urban Planning Code and the Order on Environmental Permits: partially implemented, partially postponed
18/06/2019

By means of an order dated 4 April 2019, the Brussels legislator partially postponed the entry into force of the reform of the Brussels Urban Planning Code (CoBAT) and the Order of 5 June 1997 on Environmental Permits (OEP), with minor amendments. While part of the reform has now entered into force with effect as of 20 April 2019, most aspects of the reform will not take full effect before 1 September 2019.

 

Read more
Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken

Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken
13/06/2019

Bij veel plannen en projecten speelt nu de vraag hoe de uitspraak juridisch te duiden. Immers, bij het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een plan of een project zal moeten worden gemotiveerd dat geen sprake is van een besluit dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Read more
Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken

Hoe de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) aan te pakken
13/06/2019

Bij veel plannen en projecten speelt nu de vraag hoe de uitspraak juridisch te duiden. Immers, bij het onderzoek naar de aanvaardbaarheid van een plan of een project zal moeten worden gemotiveerd dat geen sprake is van een besluit dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Read more
Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.
10/06/2019

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.

Read more
Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving

Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
07/06/2019

Het Kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving (hierna “KBH”) werd op 13 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is op 23 mei in werking getreden. Deze blog bespreekt het KBH en enkele aandachtspunten vanuit administratief-, milieu- en energierechtelijk oogpunt.

Read more
Ambtenaren en arbeidsongevallen

Ambtenaren en arbeidsongevallen
03/06/2019

Een ambtenaar diende zich strafrechtelijk te verantwoorden voor een aanrijding, waarbij discussie bestond over de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid-werkgever. In een vonnis van de politierechtbank te Gent van 30 april 2019 luidt het:

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network