PUBLIC & ADMINISTRATIVE LAW


Mr. Jens Debièvre

Het aantonen van corrigerende maatregelen (self-cleaning measures) bij overheidsopdrachten: de wetgever grijpt in
24/06/2022

Op 31 mei ll. trad een wetswijziging in werking die aanbesteders verplicht, i.h.k.v. facultatieve uitsluitingsgronden, aan te geven in de opdrachtdocumenten of ondernemers verwacht worden (of niet) om op eigen initiatief aan te tonen 

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand met à jour la procédure de demande de conventions Brownfield et la composition d’une cellule Brownfield.
23/06/2022

Le 6 mai 2022, le Gouvernement flamand a modifié la réglementation relative aux conventions Brownfield afin de simplifier certaines modalités de la procédure de demande et de créer plus de flexibilité

Read more
Mr. Wouter Neven

Le Gouvernement flamand met à jour la procédure de demande de conventions Brownfield et la composition d’une cellule Brownfield.
23/06/2022

Le 6 mai 2022, le Gouvernement flamand a modifié la réglementation relative aux conventions Brownfield afin de simplifier certaines modalités de la procédure de demande et de créer plus de flexibilité

Read more
Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht

Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht
09/06/2022

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De raming vormt een decisief feitelijk element voor de plaatsingsprocedure nu ze onder meer het juridisch statuut van de opdracht bepaalt en daarmee de diverse kenmerken van de fasering van de te volgen plaatsingsprocedure vastlegt. Bovendien kan de raming beslissend zijn voor het specifieke rechtsbeschermingsmechanisme dat op de opdracht van toepassing zal zijn.

Read more
REPowerEU: reinventing Europe’s energy architecture

REPowerEU: reinventing Europe’s energy architecture
30/05/2022

The European Commission last week presented its €300 billion REPowerEU plan to reduce the EU's reliance on Russian fossil fuels.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Le Service Public Fédéral Stratégie & Appui publie des recommandations sur le traitement des hausses de prix dans les marchés publics
24/05/2022

La pandémie, les perturbations du commerce international et récemment le conflit en Ukraine entraînent des hausses de prix importantes et des problèmes d'approvisionnement en produits finis, produits manufacturés et matières premières.

Read more
REPowerEU and the Energy Market Design – What are the plans of the EU Commission?

REPowerEU and the Energy Market Design – What are the plans of the EU Commission?
20/05/2022

On 18 May 2022, the EU Commission presented a plan to reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition (the REPowerEU Plan). On the same date, the Commission also presented a number of (i) short-term intervention measures

Read more
Mr. Wouter Neven

Bruxelles donne son feu vert au partage de l’énergie dans les communautés d’énergie
10/05/2022

Le 11 mars 2022, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a modifié les trois ordonnances suivantes

Read more
De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staat is om de (deel)opdracht uit te voeren, de aanbestedende overheid een beroep kan doen op de tweede begunstigde, dan dient deze tweede begunstigde eveneens aangeduid te worden in de gunningsbeslissing. Een bespreking van het arrest van de (Franstalige Kamer van de) Raad van State van 19 januari 2022, nr. 252.690.

Read more
Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid
15/04/2022

Het hof van beroep te Brussel heeft zich in een arrest van 30 maart 2022 uitgesproken over de vraag over het middel dat een gemeentebelasting op masten, pylonen e.d.m. met een hoogte van meer dan 15 meter willekeurig en daardoor discriminerend zou zijn.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network