Supplementary pensions


Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht

Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht
08/11/2019

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 een arrest geveld in het kader van een echtscheiding over het lot van het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd via een groepsverzekering. Het Hof van Beroep geeft met haar arrest navolging aan het standpunt van het Grondwettelijk Hof[1] omtrent dit vraagstuk.

Read more
Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?

Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?
25/10/2019

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de periode van 2020 tot 2025 een aanzienlijke tussenkomst van ca. 1,3 miljard euro in de pensioenlasten van de lokale besturen. Principieel kan er enkel worden toegejuicht dat er bijkomende middelen naar de steden en gemeenten vloeien.

Read more
Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd. Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ.

Read more
Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (afgekort het “VAPW”).  De circulaire vermeldt geen nieuwigheden of bijzonderheden, maar vat de belangrijkste kenmerken van het VAPW en de fiscale behandeling ervan samen.

Read more
Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques

Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques
18/07/2019

Récemment, les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires (« LPC ») concernant les engagements de pension du secteur public ont été complétées. Il est désormais possible pour un employeur public d’assumer la qualité d’organisateur d’un engagement de pension instauré en faveur des agents contractuels de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.

Read more
Les travailleurs salariés peuvent constituer une « pension libre complémentaire » à leurs propres frais

Les travailleurs salariés peuvent constituer une « pension libre complémentaire » à leurs propres frais
08/07/2019

L’objectif du nouveau régime de la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) est de permettre aux salariés, qui ne bénéficient d’aucune pension complémentaire ou uniquement d’une pension complémentaire limitée au niveau du secteur ou de l’entreprise, de renforcer cette pension de leur propre initiative au moyen de leurs fonds propres. 

Read more
Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) : depuis le 27 mars 2019 !

Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) : depuis le 27 mars 2019 !
05/04/2019

La loi qui introduit une pension libre complémentaire est entrée en vigueur le 27 mars 2019. En y regardant de plus près, l’impact pour l’employeur sera assez limité.

Read more
Pensions complémentaires : la cotisation Wijninckx (régime définitif) en vigueur cette année !

Pensions complémentaires : la cotisation Wijninckx (régime définitif) en vigueur cette année !
12/02/2019

Comme annoncé, la phase finale de cette cotisation démarrera cette année. Quelques adaptations techniques ont été récemment apportées.

Read more
Pensions complémentaires : du neuf en 2019 !

Pensions complémentaires : du neuf en 2019 !
11/02/2019

Suite à la transposition d’une Directive européenne, la loi sur les pensions complémentaires a été adaptée et devient plus attrayante pour les jeunes travailleurs et favorisera la mobilité des travailleurs en général.

Read more
Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) : dès le 27 mars 2019 !

Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) : dès le 27 mars 2019 !
18/01/2019

La loi qui introduit une pension libre complémentaire a été publiée au Moniteur belge du 27 décembre 2018. En y regardant de plus près, l’impact pour l’employeur sera assez limité.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network