Social Security Law


14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen

14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen
18/03/2019

Het ziekenhuislandschap staat al enige tijd voor een kantelmoment. De MAHA-studie  toonde eerder aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Maggie De Block, minister  van sociale zaken en volksgezondheid, had in 2015 reeds een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de hervorming van het ziekenhuislandschap.

Read more
Brexit : quel impact sur vos travailleurs ?

Brexit : quel impact sur vos travailleurs ?
22/02/2019

Le 29 mars 2019 marquera la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Quelles seront les conséquences concrètes du Brexit sur les travailleurs ?

Read more
Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?
07/02/2019

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Read more
Finally 'Single Permit' since 1 January 2019

Finally 'Single Permit' since 1 January 2019
15/01/2019

The Consent Act concerning the Single Permit was published on 24 December 2018. The new rules on the 'Single Permit' must therefore be applied since 1 January 2019.

Read more
Renforcement du congé d’adoption et instauration d’un congé parental d’accueil à partir du 1er janvier 2019

Renforcement du congé d’adoption et instauration d’un congé parental d’accueil à partir du 1er janvier 2019
12/10/2018

La nouvelle réglementation qui prévoit d’élargir le droit au congé d’adoption et d’introduire un régime de congé parental d’accueil a récemment été publiée au Moniteur Belge et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Read more
Equity granted by a foreign parent company: recent developments

Equity granted by a foreign parent company: recent developments
11/10/2018

The Belgian government is contemplating to introduce a more general reporting and tax withholding obligation for Belgian companies/subsidiaries when benefits (such as free shares or shares at reduced price) are directly granted by the foreign parent company to its employees or remunerated directors.

Read more
De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met die eigen bijdrage. In zijn instructies van het 3de kwartaal van 2018 voegt de RSZ daaraan toe dat alleen het forfait van het voordeel waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd mag worden met het bedrag van diens bijdrage aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het telefoonabonnement en internet). 

Read more
Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies

Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies
21/09/2018

In a recent judgement, the Court of Justice of the EU (CJEU) again confirmed the binding nature of an A1 form – even when issued retroactively – for both the competent authorities and the courts of the host Member State to which an employee is posted. In addition, the Court clarified that, if a posted employee is replaced by an employee who is posted by another employer, this last employee cannot be validly posted whilst remaining subject to the home Member State social security scheme, as the condition of non replacement – required for a valid posting – is not complied with.

Read more
New thresholds for gifts granted to employees

New thresholds for gifts granted to employees
05/09/2018

Employers can grant their employees at special occasions gifts in kind, or in cash or in the form of gift vouchers. These gifts do not qualify as salary subject to social security contributions and income taxes.

Read more
The Court of Justice: Belgian Anti-abuse Act a step too far

The Court of Justice: Belgian Anti-abuse Act a step too far
23/08/2018

The Court of Justice has ruled that Belgium - by giving the judge, the NSSO and the social inspectorate the possibility to put a fraudulently acquired A1 declaration aside in the event they consider there is abuse - violates European rules

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network