JUDICIAL LAW


Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !

Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !
21/03/2019

Votre concurrent porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ? Votre fournisseur refuse fautivement de vous livrer ? A l’inverse, vous êtes face à un mauvais payeur ? Pensez à privilégier le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARCs), comme le droit collaboratif.

Read more
International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution

International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution
14/01/2019

On 15 May 2018, the Belgian government submitted a bill to Parliament which brings us one step closer to the creation of the Brussels International Business Court (BIBC), undoubtedly one of the most noteworthy judicial developments in recent years.

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Mediation gets a boost and collaborative negotiation as a new ADR tool

Mediation gets a boost and collaborative negotiation as a new ADR tool
31/10/2018

The Belgian legislature is betting heavily on ADR (Alternative Dispute Resolution, i.e. outside of the court system). In an earlier newsflash we already discussed the bill to promote alternative dispute resolution mechanisms.  In the meantime the Parliamentary procedure has run its course and the new law was adopted. Below we briefly summarise the most important innovations.

Read more
Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the "Law") (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing/Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire

Read more
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging van procedurestukken.  In het kader van de toepassing van de nieuwe GDPR/AVG regels stelde zich daarbij de vraag naar GDPR compliance van het DPA-platform.  De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt nu verduidelijking.

Read more
La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges

La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges
30/08/2018

Il n’échappe plus à aucun acteur du monde juridique que la volonté du gouvernement actuel est de réduire au maximum les contentieux portés devant des tribunaux aujourd’hui surchargés.

Read more
Nouvelle loi en vue de promouvoir la médiation et d’autres formes alternatives de résolution des litiges

Nouvelle loi en vue de promouvoir la médiation et d’autres formes alternatives de résolution des litiges
22/05/2018

La Chambre des représentants votera bientôt une loi visant à promouvoir les  modes alternatifs de règlement des litiges et en particulier la médiation. La technique du droit collaboratif est également instaurée en droit belge.

Read more
Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers

Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers
04/05/2018

Wil een schuldeiser voorkomen dat de tegoeden op de bankrekening van de schuldenaar verdwijnen vooraleer een rechter uitspraak heeft gedaan, dan kan hij een bewarend beslag aan de rechter vragen. Vandaag de dag moet dit gebeuren in het land waar de bankrekening van de schuldenaar werd geopend.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network