Commercial practices


Mr. Peter Wytinck

Nieuwe wet op misbruik economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen
19/08/2019

Bij wet van 4 april 2019 heeft de Belgische wetgever drie reeksen van nieuwe praktijken gereglementeerd: Een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (inwerkingtreding 1 juni 2020); Een verbod op oneerlijke bedingen in B2B (inwerkingtreding 1 december 2020 voor toekomstige contracten of wijzigingen of verlengingen van bestaande contracten);

Read more
Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie?

Waarop moet ik letten bij het organiseren van een cashback actie?
10/08/2019

Fabrikanten organiseren vaak cashback acties om rechtstreeks in contact te komen met hun klanten en (persoons-)gegevens te verzamelen van de eindklanten van hun producten. De eindklant kan dan een deel van de aankoop teruggestort krijgen op zijn/haar bankrekening, vaak na registratie via de website. Maar wat zijn de regels verbonden aan een dergelijke actie en waarop moet je letten wanneer je zo’n actie op poten wil zetten? â€‹

Read more
Stricter Payment Periods for Commercial Transactions with SMEs

Stricter Payment Periods for Commercial Transactions with SMEs
10/07/2019

On 25 April 2019, the Chamber of Representatives adopted a Law modifying the Law of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions in an attempt to provide greater financial security to small

Read more
Nouveauté pour les PME créancières : délai de paiement contractuel maximal  de 60 jours vis-à-vis d’un débiteur non-PME

Nouveauté pour les PME créancières : délai de paiement contractuel maximal de 60 jours vis-à-vis d’un débiteur non-PME
21/06/2019

Une proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été adoptée par la Chambre des Représentants ce 10 avril 2019

Read more
Influenceurs : quelles règles respecter ?

Influenceurs : quelles règles respecter ?
23/05/2019

Bloggeurs, instagrameurs, twittos, youtubeurs, ils ont tous un point commun : l’influence qu’ils exercent sur leurs followers. Et cela, les entreprises l’ont bien compris ! Il leur suffit de mettre un produit entre les mains d’une de ces personnalités pour que ce produit gagne en popularité.

Read more
New in town: unfair contract terms in B2B relations

New in town: unfair contract terms in B2B relations
15/05/2019

Right after you invested in a new production line for your Antwerp factory, a major customer unexpectedly switches over to a different supplier. Fortunately, you manage to quickly find a new buyer.

Read more
Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.
10/05/2019

Naar huidig Belgisch recht moeten (kunnen) ondernemingen een belangrijk onderscheid maken tussen contracteren met consumenten enerzijds en ondernemingen anderzijds. Ingevolge Europese regelgeving gelden er ten aanzien van consumenten immers merkelijk meer regels en beperkingen.

Read more
Strengere regels voor alcoholreclame

Strengere regels voor alcoholreclame
30/04/2019

Alcoholreclame is in België onderworpen aan strenge regels die onder meer vervat zitten in een Convenant die in 2005 werd afgesloten tussen de Raad voor Reclame en een aantal beroepsfederaties die aanbieders van alcohol vertegenwoordigen. Deze Convenant werd recent opnieuw gewijzigd en de regels voor de verkoop van alcohol worden daarbij opnieuw strenger.

Read more
Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes

Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes
24/04/2019

Cette échelle à cinq lettres et cinq couleurs, déjà présente sur quantité de denrées alimentaires en grandes surfaces, est présentée comme un moyen pour le consommateur de connaître, sans devoir parcourir toute la déclaration nutritionnelle du produit, le « score nutritionnel » de ce dernier.

Read more
Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium

Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium
10/04/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament adopted a law modifying the Code of Economic Law to, inter alia, introduce as an actionable offence the abuse of a position involving economic dependence (Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen / Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises – the “Law”).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network