Commercial practices


Influenceurs : quelles règles respecter ?

Influenceurs : quelles règles respecter ?
23/05/2019

Bloggeurs, instagrameurs, twittos, youtubeurs, ils ont tous un point commun : l’influence qu’ils exercent sur leurs followers. Et cela, les entreprises l’ont bien compris ! Il leur suffit de mettre un produit entre les mains d’une de ces personnalités pour que ce produit gagne en popularité.

Read more
New in town: unfair contract terms in B2B relations

New in town: unfair contract terms in B2B relations
15/05/2019

Right after you invested in a new production line for your Antwerp factory, a major customer unexpectedly switches over to a different supplier. Fortunately, you manage to quickly find a new buyer.

Read more
Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.
10/05/2019

Naar huidig Belgisch recht moeten (kunnen) ondernemingen een belangrijk onderscheid maken tussen contracteren met consumenten enerzijds en ondernemingen anderzijds. Ingevolge Europese regelgeving gelden er ten aanzien van consumenten immers merkelijk meer regels en beperkingen.

Read more
Strengere regels voor alcoholreclame

Strengere regels voor alcoholreclame
30/04/2019

Alcoholreclame is in België onderworpen aan strenge regels die onder meer vervat zitten in een Convenant die in 2005 werd afgesloten tussen de Raad voor Reclame en een aantal beroepsfederaties die aanbieders van alcohol vertegenwoordigen. Deze Convenant werd recent opnieuw gewijzigd en de regels voor de verkoop van alcohol worden daarbij opnieuw strenger.

Read more
Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes

Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes
24/04/2019

Cette échelle à cinq lettres et cinq couleurs, déjà présente sur quantité de denrées alimentaires en grandes surfaces, est présentée comme un moyen pour le consommateur de connaître, sans devoir parcourir toute la déclaration nutritionnelle du produit, le « score nutritionnel » de ce dernier.

Read more
Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium

Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium
10/04/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament adopted a law modifying the Code of Economic Law to, inter alia, introduce as an actionable offence the abuse of a position involving economic dependence (Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen / Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises – the “Law”).

Read more
New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships

New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships
05/04/2019

B2B relationships, particularly in the retail sector, are often characterised by an imbalance of economic, and thus negotiating, power between the contracting parties. This economic imbalance allows one party to impose contractual terms that would not be possible under normal market circumstances.

Read more
New rules in B2B relationships: prohibited terms, abuse of economic dependence and unfair market practices

New rules in B2B relationships: prohibited terms, abuse of economic dependence and unfair market practices
27/03/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament approved a new Act which adds three sets of new rules for relationships between businesses to the Economic Law Code. These concern unfair contract terms, abuse of the "economic dependence" of a business, and unfair market practices between businesses.

Read more
Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?

Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?
22/03/2019

Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze moet gebeuren, waarbij één of meerdere wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van een goed of dienst worden vergeleken. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkte deze voorwaarde nu voor het eerst in een interessant arrest van een tijdje geleden tussen Carrefour en Intermarché.

Read more
Just how far does my guarantee go?

Just how far does my guarantee go?
21/02/2019

Your computers are distributed within the EU via a network of national importers. Your company has been very successful everywhere - except in Germany. Your sales manager suspects that this is due to the presence of a competitor who offers a 5-year guarantee. Your own guarantee is limited to 2 years. To counter this, you decide to offer, via your German importer, the same guarantee as your competitor.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network