Distribution law


Mrs. Sophie VAN CAMP

Franchise en onderhuur
21/10/2010

Wanneer een franchisegever een handelshuurovereenkomst sluit, om deze nadien in onderhuur te geven aan haar franchisenemer is het doorgaans zijn bedoeling ten allen tijde hoofdhuurder te blijven van de handelshuurovereenkomst.

Read more
Mr. Andrzej Kmiecik

Agent or Distributor: A Competition Law Perspective
02/10/2008

The advantages of selling through a genuine agent.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network