DISTRIBUTION / COMPETITION / CONSUMER


Mr. Peter Wytinck

Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken
01/12/2020

Rechtbank van Koophandel te Luik1 oordeelt dat het opzetten van een lastercampagne een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt indien deze erop is gericht om de inkomstbronnen van een concurrerend persorgaan te laten opdrogen en te proberen de redactionele lijn te wijzigen. 

Read more
Ms. Carmen Verdonck

First Belgian ruling on abuse of economic dependence
26/11/2020

First Belgian ruling on abuse of economic dependence: much looked forward too, little precedential value?

Read more
Submission of a proposal for decision against Caudalie for imposing a minimum resale price on its selective distributors

Submission of a proposal for decision against Caudalie for imposing a minimum resale price on its selective distributors
26/11/2020

On 20 November 2020, the Investigation and Prosecution Service of the Belgian Competition Authority announced that it had submitted a motivated proposal for decision to the President of the Belgian Competition Authority regarding alleged anticompetitive practices committed by Caudalie

Read more
Mr. Peter Wytinck

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1

Read more
Mrs. Annick Mottet Haugaard

EU Omnibus Directive: what is the impact of the consumer protection reform for traders? Some takeaways and results of the poll
23/11/2020

Nearly one year ago, the EU Parliament adopted the directive No 2019/2161 (better known as the “Omnibus Directive”) as a result of the “New deal for consumers” initiative. 

Read more
Mr. Peter Wytinck

Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig
17/11/2020

Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2

Read more
Mr. Peter Wytinck

EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling
11/11/2020

Nadat België zijn regels inzake prijsverminderingsaankondigingen heeft moeten afschaffen, zal het nu ten gevolge van EU-richtlijn 2019/2161 opnieuw aangepaste regels moeten invoeren.

Read more
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?

How will the B2B Law affect distribution and services agreements?
06/11/2020

With the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2B relations (the “B2B Law”), the Belgian legislator has introduced a prohibition on 'unfair clauses' in agreements between enterprises.

Read more
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?

How will the B2B Law affect distribution and services agreements?
06/11/2020

With the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2B relations (the “B2B Law”), the Belgian legislator has introduced a prohibition on 'unfair clauses' in agreements between enterprises.

Read more
How will the B2B law affect general terms and conditions?

How will the B2B law affect general terms and conditions?
29/10/2020

With the Law of 4 April 2019 concerning the abuse of economic dependence, unfair clauses and unfair market practices in B2B relations (the “B2B Law”), the Belgian legislator has introduced a prohibition on 'unfair clauses' in agreements between enterprises. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network