Corporate law


M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business

M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business
16/07/2019

As the GDPR's implementation fades further from the rear view mirror, factoring data protection into a range of business activities, including in M&A, is the new normal. 

Read more
UBO obligations also apply to state-owned companies, associations and foundations

UBO obligations also apply to state-owned companies, associations and foundations
16/07/2019

In 2017, the legislator introduced the UBO Register: a central register containing data regarding the natural persons underlying Belgian companies and other legal entities.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsbestuurders kunnen vanaf 1 januari 2020 niet langer zetelen middels (management)vennootschap
08/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk verbod voor vennootschappen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, om een mandaat met een publiek karakter op te nemen. Als gevolg daarvan kan een bestuurder, vanaf voornoemde datum, niet langer zetelen inde bestuursorganen van een overheidsvennootschap, -vereniging of -instelling middels een (management)vennootschap.

Read more
Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV
18/06/2019

Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je enorm veel mogelijkheden om jouw vennootschap te finetunen naar je wensen en noden. Oude dwingende regels zorgden ervoor dat je soms verplicht was om een vennootschapsvorm te kiezen die je werkzaamheden onder onaangename dwingende voorwaarden brachten of dat je gedwongen werd tot een oneigenlijk gebruik van een bepaalde vennootschapsvorm.

Read more
Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen

Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen
13/06/2019

Het was in het verleden gangbaar om bij de intrede van nieuwe vennoten, of dat nu een investeerder was of een nieuwe actieve vennoot, meteen ook een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten.

Read more
Sustainable finance: the FSMA has published its study on the compliance of Belgian listed companies with their obligations to publish a non-financial statement covering their impact on environmental, social, human rights and anti-corruption matters

Sustainable finance: the FSMA has published its study on the compliance of Belgian listed companies with their obligations to publish a non-financial statement covering their impact on environmental, social, human rights and anti-corruption matters
11/06/2019

Companies listed on a regulated market within the European Economic Area (EEA), credit institutions, insurance companies and winding-up bodies ("public-interest entities") of a certain size are required to publish an annual statement on, among other things, the environmental, social, anti-corruption and human rights impacts of their activities. In addition, listed companies must publish a diversity statement.

Read more
Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?
03/06/2019

The Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (“PRJ 3 / WCO 3”) regulates the transfer of all or part of the debtor’s undertaking under the supervision of a judicial trustee.

Read more
Nieuwe regels bij de oprichting van een bv

Nieuwe regels bij de oprichting van een bv
28/05/2019

Eén van de grote vernieuwingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is de soepelere regeling rond bv’s, onder meer wat betreft de opstart ervan. Zo heb je bijvoorbeeld geen startkapitaal meer nodig en heb je grotere keuzemogelijkheden in je statuten. Maar, het verdwijnen van het verplichte startkapitaal betekent uiteraard ook dat er nieuwe regels rond de opstart in de plaats zijn gekomen.

Read more
Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld

Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld
22/05/2019

Op 9 mei 2019 stelde de regering de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voor.  Deze nieuwe versie van de Corporate Governance Code vervangt de voorgaande versies uit 2004 en 2009.

Read more
Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht

Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht
19/05/2019

Sinds 1 mei 2019 heeft België twee wetboeken voor vennootschappen: het oude W. Venn. en het nieuwe WVV[i].  Beide wetboeken zullen vele jaren samen van kracht blijven als gevolg van de keuze van de wetgever voor een stapsgewijze inwerkingtreding van het WVV, dewelke gespreid wordt over verschillende jaren tot 2024. Men dient de komende jaren dus vertrouwd te zijn met de twee geldende wetboeken.

 

 

Read more

LexGO Network