COMMERCIAL & COMPANY LAW


Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld

Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld
22/05/2019

Op 9 mei 2019 stelde de regering de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voor.  Deze nieuwe versie van de Corporate Governance Code vervangt de voorgaande versies uit 2004 en 2009.

Read more
Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht

Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht
19/05/2019

Sinds 1 mei 2019 heeft België twee wetboeken voor vennootschappen: het oude W. Venn. en het nieuwe WVV[i].  Beide wetboeken zullen vele jaren samen van kracht blijven als gevolg van de keuze van de wetgever voor een stapsgewijze inwerkingtreding van het WVV, dewelke gespreid wordt over verschillende jaren tot 2024. Men dient de komende jaren dus vertrouwd te zijn met de twee geldende wetboeken.

 

 

Read more
Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht

Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht
08/05/2019

Het is zover, het nieuwe vennootschapsrecht is effectief in werking getreden. Dit heeft echter ook de nodige fiscale gevolgen. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vereist ook een aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), daar de wetgever de neutraliteit van het nieuwe wetboek op fiscaal vlak wil waarborgen. Hiervoor werd reeds een wetsontwerp gestemd in de Kamer (28 februari 2019) en werd eveneens een ontwerp van Decreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Read more
Is your organisation ready for the new cybersecurity obligations?

Is your organisation ready for the new cybersecurity obligations?
07/05/2019

The Act of 7 April 2019 establishing a framework for the security of network and information systems of general interest for public security ("the Act") (finally) transposes the European NIS directive (Directive (EU) 2016/1148) into Belgian legislation. Thus, Belgium has updated its cybersecurity policy.

Read more
Créances B2B : obtenez paiement sans passer par la case jugement !

Créances B2B : obtenez paiement sans passer par la case jugement !
06/05/2019

Dans le cadre d’une relation B2B, un client tarde à régler votre facture sans l’avoir contestée et malgré les rappels et mises en demeure adressés ? Tentez la procédure extrajudiciaire de recouvrement des créances incontestées et obtenez paiement … sans passer par la case “jugement” !

Read more
Qu’est ce que le registre UBO ?

Qu’est ce que le registre UBO ?
02/05/2019

Le registre UBO a pour objectif la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La loi du 18 septembre 2017  prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs. UBO est l’acronyme en anglais de Ultimate Beneficial Owner.

Read more
De BVBA wordt de BV - Niet noodzakelijk een 'besloten' vennootschap !

De BVBA wordt de BV - Niet noodzakelijk een 'besloten' vennootschap !
02/05/2019

Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. 

Read more
Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: de geboden flexibiliteit van de BV in het licht van aandeelhoudersovereenkomsten

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: de geboden flexibiliteit van de BV in het licht van aandeelhoudersovereenkomsten
01/05/2019

We staan aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’). Met het nieuwe WVV dat op 1 mei 2019 van kracht wordt, beoogt de wetgever het vennootschapsrecht grondig te moderniseren en te flexibiliseren. Op die manier wordt België opnieuw aantrekkelijker en competitiever gemaakt als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen. Het WVV voorziet onder meer in een doorgedreven vereenvoudiging en flexibilisering bij de besloten vennootschap (‘BV’).

Read more
Belgian UBO Register Update

Belgian UBO Register Update
26/04/2019

In mid-February, we informed you that the Federal Public Service for Finance (“FPS Finance”) had once again postponed the deadline for submission by obliged entities of information about their ultimate beneficial owners to the UBO register, until 30 September 2019, but that unfortunately the list of frequently asked questions (FAQ) had not yet been updated. The updated version has now been published.

Read more
Nieuwe spelregels voor jouw VZW

Nieuwe spelregels voor jouw VZW
23/04/2019

Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter ook aangepaste regels in werking voor verenigingen. De VZW-wetgeving in de wet van 1921 op de verenigingen en stichtingen wordt immers mee opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”). Naast deze codificatie werden ook enkele wijzigingen doorgevoerd. We overlopen graag even deze wijzigingen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network