Matrimonial law


Mrs. Vanessa Vliegen

Persoonlijke verschijning tijdens echtscheidingsprocedure afgeschaft
29/12/2011

Bij Wet van 27 april 2007 werd de oude Echtscheidingswetgeving volledig hervormd. Eén van de opvallendste wijzigingen was dat de partij, die het initiatief nam in de echtscheidingsprocedure, nu zelf verplicht werd aanwezig te zijn op de zitting.

Read more
Mr. Olivier Querinjean

Is the clause (in a wedding contract) which provides that the assets of the community of proprety be allocated to one of the spouses in case of dissolution of the community for any reason, a solution for the surviving spouse?
03/10/2011

When spouses agree that a part exceeding half of the community of proprety would be attributed to one of the spouses in case the community is dissolved for any reason (and not in case of death), this allocation is not subject to inheritance tax.
This position has been confirmed by the Belgian Supreme Court; the tax authorities, however, cannot yet support this opinion.

Read more
Mrs. Astrid CLABOTS
Mr. René KUMPEN

Concurrentieel beheer huwelijksvermogen gaat niet op in het kader van het vernieuwde Appartementsrecht.
08/06/2011

In het kader van de nieuwe wet op de mede – eigendom, heeft de wetgever voorzien in een vernieuwde regeling voor wat betreft het scenario waarin verschillende personen eigendomsaanspraken kunnen maken op één eigendom.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network