Gifts and donations


De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!
18/10/2018

De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission de sociétés familiales

La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission de sociétés familiales
22/12/2016

Les trois législateurs fiscaux régionaux ont prévu une exemption/réduction d’impôt particulière en matière de droits de donation et de succession lorsque la donation/transmission successorale porte sur la propriété d’actions d’une société à caractère familial (tout comme une entreprise familiale n’étant pas exercée sous une forme sociétaire). Ce 9 décembre dernier, le Parlement bruxellois a approuvé la modification (à partir du 1.1.2017) du régime prévu en la matière en Région de Bruxelles-Capitale , dans la mesure où un régime quasi identique à celui applicable en Flandre y sera introduit.

Read more
Mr. René KUMPEN

Accountgegevens horen bij een testament
15/07/2013

Wat gebeurt er met je profielen op Facebook, Linkedin en Twitter na je overlijden?

Read more
Mr. Christophe Steyaert
Ms. Déborah Menasse

News in civil proceedings: the written testimony is now regulated
09/10/2012

For years, litigators in civil proceedings have been used to compensate the lack of evidence by the so-called production of "attestation", i.e. non-formal written testimony emanating from a person stating his/her personal knowledge of the litigious facts for the defendant or the petitioner.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Omzendbrief overdracht familiale ondernemingen
11/09/2012

In een eerdere nieuwsbrief werd reeds uitgebreid toelichting gegeven over de nieuwe fiscale regels omtrent de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen die vanaf 1 januari 2012 gelden.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Geldigheid sterfhuisclausule opnieuw bevestigd
15/06/2012

Een sterfhuisclausule kan worden gedefinieerd als een beding in het huwelijkscontract waarbij het gehele gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één bepaalde echtgenoot, ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende zal zijn. Een sterfhuisclausule kan fiscale voordelen bieden in specifieke gevallen waarin één van de partners ernstig ziek is, en met quasi zekerheid de andere partner zal overleven. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij er op gewezen dat de fiscus de sterfhuisclausule probeerde aan te vallen. De fiscus wordt hierin echter niet gevolg door de rechtspraak.

Read more
Mr. René KUMPEN

Herroepbaarheid Van Schenking Tussen Echtgenoten
17/03/2012

Schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar tijdens het huwelijk: zelfs na de ontbin-ding van het stelsel, in het kader van de vereffening van de huwelijksgemenschap, en zelfs na het overlijden van de partner in het kader van de vereffening van de nalatenschap.

Read more
Mr. René KUMPEN

Herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten.
24/12/2011

- Als de liefde voorbij is, begint men te rekenen -


Schenkingen tussen echtgenoten zijn steeds herroepbaar tijdens het huwelijk:
- zelfs na de ontbinding van het stelsel, in het kader van de vereffening van de huwelijksgemenschap,
- zelfs na het overlijden van de partner in het kader van de vereffening van de nalatenschap.

Read more
--None-- Geert De Neef
Mrs. Caroline Kempeneers

Flanders introduces new rules on the tax free transfer of family businesses
24/11/2011

The Flemish Government has recently introduced a Project Act concerning the 2012 budget with the Flemish Parliament. This Project Act also includes new tax measures on the transfer of family businesses.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network