Gifts and donations


Enregistrement obligatoire en Belgique des actes de donations notariés étrangers : prévu à partir du 1 décembre 2020.

Enregistrement obligatoire en Belgique des actes de donations notariés étrangers : prévu à partir du 1 décembre 2020.
10/07/2020

Le projet de loi n° 55/1357 du 17 juin 2020, qui a entretemps beaucoup fait parler de lui, a été approuvé hier en deuxième lecture par la commission des Finances de la Chambre. Cela signifie que l'obligation d’enregistrer les actes de donation notariés étrangers se rapproche.

Read more
Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?
05/06/2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning van vastgoed kan belangrijk worden verlaagd door het vastgoed in te brengen in een vennootschap en de aandelen daaropvolgend te schenken. Dit vormt echter geen pasklare techniek: de fiscale gevolgen van de inbreng in de vennootschap moeten in rekening worden gebracht en men moeten kunnen bewijzen dat de inbreng in hoofdzaak is ingegeven door niet-fiscale motieven! â€‹

Read more
Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord

Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord
24/10/2019

Recent werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het document omvat maar liefst 300 pagina’s.... Wij beperken ons in dit artikel tot de geplande hervormingen in de schenk-, erf- en registratiebelasting.

Read more
De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!
18/10/2018

De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission de sociétés familiales

La Région de Bruxelles-Capitale approuve une réforme en matière de droits de donation et de succession pour la transmission de sociétés familiales
22/12/2016

Les trois législateurs fiscaux régionaux ont prévu une exemption/réduction d’impôt particulière en matière de droits de donation et de succession lorsque la donation/transmission successorale porte sur la propriété d’actions d’une société à caractère familial (tout comme une entreprise familiale n’étant pas exercée sous une forme sociétaire). Ce 9 décembre dernier, le Parlement bruxellois a approuvé la modification (à partir du 1.1.2017) du régime prévu en la matière en Région de Bruxelles-Capitale , dans la mesure où un régime quasi identique à celui applicable en Flandre y sera introduit.

Read more
Mr. René KUMPEN

Accountgegevens horen bij een testament
15/07/2013

Wat gebeurt er met je profielen op Facebook, Linkedin en Twitter na je overlijden?

Read more
Mr. Christophe Steyaert
Ms. Déborah Menasse

News in civil proceedings: the written testimony is now regulated
09/10/2012

For years, litigators in civil proceedings have been used to compensate the lack of evidence by the so-called production of "attestation", i.e. non-formal written testimony emanating from a person stating his/her personal knowledge of the litigious facts for the defendant or the petitioner.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Omzendbrief overdracht familiale ondernemingen
11/09/2012

In een eerdere nieuwsbrief werd reeds uitgebreid toelichting gegeven over de nieuwe fiscale regels omtrent de schenking en de vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen die vanaf 1 januari 2012 gelden.

Read more
Mr. Didier Jaecques

Geldigheid sterfhuisclausule opnieuw bevestigd
15/06/2012

Een sterfhuisclausule kan worden gedefinieerd als een beding in het huwelijkscontract waarbij het gehele gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één bepaalde echtgenoot, ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende zal zijn. Een sterfhuisclausule kan fiscale voordelen bieden in specifieke gevallen waarin één van de partners ernstig ziek is, en met quasi zekerheid de andere partner zal overleven. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij er op gewezen dat de fiscus de sterfhuisclausule probeerde aan te vallen. De fiscus wordt hierin echter niet gevolg door de rechtspraak.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network