Gifts and donations


Mrs. Saskia Lust

To benefit post Brexit
22/04/2021

Like many other countries, Belgium stimulates donations and legacies to charities by granting tax benefits. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

Flemish Region introduces a tax benefit for legacies to friends
25/03/2021

On 17 March, Flemish parliament adopted the announced decree on the reform of the Flemish Tax Code

Read more
Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre

Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre
14/09/2020

À partir du 1er décembre, une donation de biens mobiliers devant un notaire néerlandais sera soumise à l'impôt sur les donations en Belgique. Si vous souhaitez encore faire une donation exonérée d'impôts devant un notaire néerlandais, nous vous conseillons d'agir rapidement.

Read more
De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?
07/09/2020

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan : de schenking van aandelen op naam vereist volgens de meerderheidsopvatting steeds een notariële akte. Het hof van beroep te Antwerpen heeft zich hier vorig jaar over uitgesproken, en gaf alvast enkele inzichten mee die in sterke mate afwijken van wat normaliter gesteld wordt over het vraagstuk. Het hof stelt immers dat de schenking tot stand kwam door loutere wilsovereenstemming (zoals de koop) ; de inschrijving in het register de bevestiging uitmaakte dat de aandelen eerde waren overgedragen door het ongeschreven akkoord !

 

Read more
Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen? 

Read more
Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor.

Read more
Clap de fin pour les donations notariées hollandaises le 1er décembre 2020 ?    UPDATE

Clap de fin pour les donations notariées hollandaises le 1er décembre 2020 ? UPDATE
14/07/2020

Dans une précédente TETRALERT, nous vous indiquions qu’une proposition de loi déposée le 17 juin dernier (Ecolo/Groen/CD&V/Spa/PS) prévoit l’obligation de soumettre tous les actes de donations notariés à l’enregistrement., y compris donc les actes notariés hollandais ou suisses par exemple.

Read more
Donations: Closing the so-called Dutch route (“kaasroute”)

Donations: Closing the so-called Dutch route (“kaasroute”)
11/07/2020

Belgian tax residents who wish to donate personal movable assets, can do so in a number of different manners and each manner bears its specific tax consequences.

 

Read more
Enregistrement obligatoire en Belgique des actes de donations notariés étrangers : prévu à partir du 1 décembre 2020.

Enregistrement obligatoire en Belgique des actes de donations notariés étrangers : prévu à partir du 1 décembre 2020.
10/07/2020

Le projet de loi n° 55/1357 du 17 juin 2020, qui a entretemps beaucoup fait parler de lui, a été approuvé hier en deuxième lecture par la commission des Finances de la Chambre. Cela signifie que l'obligation d’enregistrer les actes de donation notariés étrangers se rapproche.

Read more
Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?
05/06/2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning van vastgoed kan belangrijk worden verlaagd door het vastgoed in te brengen in een vennootschap en de aandelen daaropvolgend te schenken. Dit vormt echter geen pasklare techniek: de fiscale gevolgen van de inbreng in de vennootschap moeten in rekening worden gebracht en men moeten kunnen bewijzen dat de inbreng in hoofdzaak is ingegeven door niet-fiscale motieven! â€‹

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network