CIVIL LAW


Corona geen overmacht voor huurders

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overmacht inroepen om de huurprijs niet te betalen?

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Impact of the coronavirus on Real Estate
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible to continue your real estate investment negotiations?

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Impact of the coronavirus on Real Estate
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible to continue your real estate investment negotiations?

Read more
Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)

Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)
27/03/2020

Steeds meer ondernemingen gaan al of niet verplicht in lockdown. Ook om de kosten te drukken doen zij voor hun werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid. Niet zelden letterlijk naast deze werknemers staan echter heel wat consultants die buiten dit regime vallen, en die al of niet via een managementvennootschap en al of niet via een tussenpersoon diensten verlenen. Overmacht?

Read more
Ontruimingsbevel

Ontruimingsbevel "Kraakwet" ongrondwettig
16/03/2020

Met de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed heeft de wetgever meer middelen willen geven aan eigenaars die zich geconfronteerd zien met krakers. Zo werd het binnendringen in, het bezetten van of het verblijven in een niet-bewoond pand zonder recht of titel strafbaar gesteld.

Read more
Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie

Bail d’habitation et travaux économiseurs d’énergie
12/03/2020

Nous avons publié dans une autre actualité une première partie de l’analyse de l’arrêt 23/2020 de la Cour constitutionnelle du 13 février 2020. Nous avons examiné la portée de quelques unes des informations que le bailleur peut solliciter des candidats locataires.

 

Read more
 Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ?

Retour à l’unanimité des voix en matière de copropriété ?
06/03/2020

Le 20 février, la Cour Constitutionnelle a annulé la disposition permettant à l’assemblée générale des copropriétaires de décider, à la majorité des quatre cinquièmes, la démolition ou la reconstruction totale de l’immeuble pour des raisons de salubrité, de sécurité ou de coûts excessifs d’une mise en conformité de l’immeuble par rapport à sa valeur.

Read more
Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu?

Grondwettelijk Hof vernietigt afbraakbepaling binnen het appartementsrecht: wat nu?
05/03/2020

Op 1 januari 2019 trad de laatste wijziging van de Wet op de Mede-eigendom in werking, waardoor in specifieke gevallen een vier vijfde  meerderheid volstond om een gebouw af te breken en/of weer op te bouwen.

Read more
Supply chain disruption door het coronavirus. Een geval van overmacht?

Supply chain disruption door het coronavirus. Een geval van overmacht?
28/02/2020

Talrijke Chinese bedrijven zijn momenteel niet in staat hun leveringsverplichtingen na te komen t.a.v. hun (vaak buitenlandse) afnemers en dit als gevolg van de maatregelen van de Chinese overheid om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan (reisverbod, quarantaine, sluiting van douane, afgelast vliegverkeer, e.a..). Op 30 januari 2020 kondigde The China Council for the Promotion of International Trade aan dat zij “force majeure-certificates” ging uitgeven om Chinese bedrijven te ondersteunen bij betwistingen met hun cliënten wegens de staking van de leveringen.

Read more
La Loi Genre est étendue à la paternité et à d'autres nouveaux critères protégés

La Loi Genre est étendue à la paternité et à d'autres nouveaux critères protégés
25/02/2020

Fin janvier 2020, la Chambre a approuvé la modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Les articles 3 et 4 de cette loi incluaient déjà explicitement les critères protégés suivants : sexe, grossesse, accouchement, maternité, changement de sexe, identité et expression de genre. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network