CIVIL LAW


Niet langer tweemaal erfbelasting op spaargeld bij overlijden langstlevende

Niet langer tweemaal erfbelasting op spaargeld bij overlijden langstlevende
08/10/2021

Vlabel remedieert de tweemaal erfbelasting op spaargeld bij het overlijden van de langstlevende. Erfgenamen van partners (dit zijn echtgenoten of andere) met gemeenschappelijke of onverdeelde beleggingen, zullen bij het overlijden van de langstlevende nog maar uitzonderlijk tweemaal erfbelasting moeten betalen over deze beleggingen. Dit komt door een nieuw standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) met nummer 21039. Met dit standpunt anticipeerde de belastingdienst op het nieuwe (Belgische) goederenrecht, dat op 1 september jl. in werking trad.

Read more
Vlaanderen remedieert de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende beleggingen

Vlaanderen remedieert de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende beleggingen
04/10/2021

In een standpunt van 18 augustus jl. (nr. 21042) remedieert de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) de dubbele erfbelasting op buitenlandse beleggingen. Hiermee bevestigt Vlabel dat hij in afwachting van een wettelijke regeling meteen gevolg geeft aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. In het arrest oordeelde het hof dat de wettelijke regeling waardoor enkel verrekening mogelijk is van buitenlandse erfbelasting op in het buitenland gelegen onroerende goederen, en niet op buitenlandse roerende beleggingen, een ongeoorloofde discriminatie uitmaakt.

Read more
Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk

Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk
28/09/2021

Ondernemingen vinden regelmatig opportuniteiten om met derden samen te werken aan voordeligere commerciële voorwaarden dan met hun bestaande partners. Eerder afgesproken voorwaarden kunnen worden uitgespeeld in onderhandelingen met derden om betere voorwaarden te bedingen.

Read more
Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk

Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk
28/09/2021

Ondernemingen vinden regelmatig opportuniteiten om met derden samen te werken aan voordeligere commerciële voorwaarden dan met hun bestaande partners. Eerder afgesproken voorwaarden kunnen worden uitgespeeld in onderhandelingen met derden om betere voorwaarden te bedingen.

Read more
Mr. Wouter Neven

La législation cadastrale saute dans le train du nouveau droit des biens
23/09/2021

Comme nous l'avons expliqué dans notre précédent e-zine (uniquement disponible en néerlandais) sur le droit de superficie dans le cadre du nouveau droit des biens, le nouveau code civil consacre la notion de "propriété en volume" 

Read more
Reform of property law -  Right to build

Reform of property law - Right to build
21/09/2021

On 1 September 2021, Belgium said goodbye the rules of property law as laid down in the Civil Code of 1804 and the Acts of 10 January 1824 on long-term leases and rights to build, to replace them by one set of rules in the (new) Civil Code.

Read more
Reform of property law -  Long-term lease right

Reform of property law - Long-term lease right
17/09/2021

On 1 September 2021, Belgium said goodbye the rules of property law as laid down in the Civil Code of 1804 and the Acts of 10 January 1824 on long-term leases and rights to build, to replace them by one set of rules in the (new) Civil Code.

Read more
Reform of property law -  Usufruct right

Reform of property law - Usufruct right
15/09/2021

On 1 September 2021, Belgium said goodbye the rules of property law as laid down in the Civil Code of 1804 and the Acts of 10 January 1824 on long-term leases and rights to build, to replace them by one set of rules in the (new) Civil Code.

Read more
Reform of property law -  Most relevant general provisions

Reform of property law - Most relevant general provisions
13/09/2021

On 1 September 2021, Belgium said goodbye the rules of property law as laid down in the Civil Code of 1804 and the Acts of 10 January 1824 on long-term leases and rights to build, to replace them by one set of rules in the (new) Civil Code.

Read more
A practical overview of the New Property Law

A practical overview of the New Property Law
06/09/2021

The new property law of 4 February 2020 that created Book 3 of the new Civil Code on ‘Goods’ (‘Book 3’ or the ‘New Property Law’), published on 17 March 2020 in the Belgian Official Gazette, enters into force on 1 September 2021.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network