Bart Windey maakt overstap naar Consenso
18/02/2019

Bart Windey stapt over van Curia (Leuven) naar het Limburgse Consenso Advocaten, waar hij als vennoot de afdeling vennootschapsrecht zal versterken. Samen met Bart Windey maken ook zijn vaste teamgenoten, advocaten Sofie Gerkens en Fréderique Sternotte, de overstap. “Een toptransfer!”, klinkt het bij vennoten Bernard Mailleux en Mark Bernaerts.

Bart Windey is een autoriteit op het vlak van ondernemingsrecht, met als speerpunt de overdracht van ondernemingen (M&A) en het ruimere vennootschapsrecht. “Zijn komst naar Consenso past dan ook perfect in onze strategie om iedere afdeling te laten trekken door een absolute specialist. Het recht wordt immers steeds complexer en samen met ons cliënteel wensen we de lat steeds hoger te leggen”, aldus vennoten Mark Bernaerts en Bernard Mailleux.

Ervaren aanwinst
Zonhovenaar Bart Windey studeerde onder andere aan de Northwestern University, School of Law (Chicago, Illinois, USA) en behaalde in 1997 het diploma van Master of Law. Van 1997 tot 2001 was hij assistent aan de KU Leuven in het departement Handels- en Verzekeringsrecht. Onder leiding van Professor Cousy verdiepte hij zich in het brede handelsrecht. Zijn officiële start in de advocatuur kwam er in 1999.

Echter bleef - en blijft - wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol spelen naast de taken die hij vervult voor zijn advocatenpraktijk. Hij is auteur van diverse publicaties over onderwerpen in het ruime ondernemingsrecht en coauteur van het ‘Handboek Praktisch Vennootschapsrecht’ (uitgeverij Van In). Tevens doceert hij vennootschapsrecht aan Hogeschool UCLL en geeft hij geregeld gastcolleges en seminaries.

Groeien buiten de voegen
Begin januari werden de Consenso-rangen reeds versterkt door Steffy Mulders. De komende maanden wordt nog invulling gegeven aan de drie resterende vacatures. Daarmee zal het totaal aantal advocaten groeien van 21 naar 28. Consenso, met kantoren in Genk en Tongeren, nestelt zich daarmee in de top drie advocatenkantoren van Limburg.

Vanwege deze exponentiële groei barst het kantoor te Genk letterlijk uit zijn voegen en werd het Genkse architectenbureau BURO B aangesteld om uitbreiding van het kantoorgebouw te realiseren”, vertellen Steven Van Geeteruyen en Mark Bernaerts nog. Groeiruimte voor de toekomst is daarmee verzekerd.

Related : Consenso Advocaten

LexGO Network