Lezingenreeks: "het Pharmakongehalte van het Economisch Recht" - juristen in de bres voor een duurzame samenleving"
08/10/2018

Wie een open en kritische kijk heeft op de wereld kan er niet meer omheen: onze samenleving vertoont een aantal ernstige pathologieën, die ons welzijn bedreigen. De pers overspoelt ons bijna dagelijks met alarmerende berichten over de vervuiling van onze leefomgeving (zie recent nog de burgeractie CurieuzeNeuzen over de luchtkwaliteit), de uitputting van de natuurlijke grondstoffen, de uitbuiting van de zwakkeren en de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid (zie o.m. het “Davos Rapport” van Oxfam).

Juristen zijn in dit debat doorgaans afwezig. Dit is opmerkelijk. Heeft hun instrumentarium, met name de rechtsregels, niet net tot doel maatschappelijke (economische) waarden, waar nodig, om te zetten in gedragsregels, die voor hoven en rechtbanken kunnen worden afgedwongen? Deze rechtsregels bepalen toch het kader waarbinnen elke economische activiteit - ook een duurzame – gevoerd moet worden? 

Omdat volgens ons de juridische invalshoek in het duurzaamheidsdebat niet mag ontbreken, organiseert de Vakgroep Privaat en Economisch Recht, i.s.m. uitgeverij Gompel & Svacina, een lezingenreeks die deze “juridische stilte” doorbreekt. Ze bouwt verder op de inspirerende colleges van Prof. em Ludo Cornelis waar de problematiek in discussievorm met de studenten werd aangesneden. Prof. em. Michel Flamée bedacht de intrigerende naam “Het pharmakon-gehalte van het economisch recht”. De term ‘pharmakon’ verwijst naar de oud-Griekse term voor medicijn, die de dubbele betekenis van vergif en genezend middel heeft. Het is ons doel om te kijken hoe het (economisch) recht en bepaalde juridische basisconcepten of -constructies, een "vergif" of een "genezend middel" kunnen zijn voor de verwezenlijking van een duurzame samenleving en om, waar nodig, constructieve oplossingen aan te reiken. 

Het programma is bijzonder aantrekkelijk door de interdisciplinaire en interuniversitaire benadering van de materie door topexperten.  Ook verschillende ondernemingen (Greenbizz, SI2 Fund, Johnson & Johnson, Triodos Bank) en het VBO, zullen hun eigen visie op de geselecteerde thema’s kenbaar maken. “Dit debat maakt al lang deel uit van de discussie rond Corporate Social Responsibility en Corporate Governance. Ondernemingen zijn zich natuurlijk ook bewust van de uitdagingen waarmee onze wereld geconfronteerd wordt”, meent Philippe Lambrecht (Secretaris-Generaal van het VBO). 

Deelnemers krijgen de gelegenheid om aan de discussie deel te nemen. De lezingenreeks richt zich daarom tot al diegenen die - weze het rechtstreeks of onrechtstreeks, vandaag of morgen - betrokken zijn bij de organisatie van de economische activiteit, zoals CEO’s en personen in leidinggevende ondernemingsfuncties, juristen, magistraten, advocaten, ngo’s, regelgevers, beleidsmakers, vakbonden, academici en onderzoekers, studenten, journalisten en alle maatschappelijk geëngageerde burgers.

Voor meer informatie en de modaliteiten voor inschrijving, klik hier.

Related : VUB

LexGO Network