Bedrijfsleiding Belgische familiale ondernemingen vergrijst zienderogen. In 2014 worden de jongste bedrijfsleiders van de babyboom-generatie 50 jaar, de oudste zijn inmiddels 68…
25/02/2014

Een studie van het advieskantoor Baker Tilly International reveleert dat het vijf voor twaalf is voor de bedrijfsleiders van de babyboom-generatie om aan hun opvolging de nodige aandacht te schenken

Vandaag worden de tussentijdse resultaten van het Baker Tilly International Global Business Succession Survey voorgesteld. Uit deze studie blijkt dat in de komende 7 jaar in vele familiale bedrijven een overdracht van leiding dient plaats te vinden, in het belang van onze economie. In België zijn familiebedrijven met personeel verantwoordelijk voor één derde van het BBP .

Uit de tussentijdse resultaten van dit internationaal onderzoek blijkt dat de motivatie om met de overdacht te starten verschillend is van land tot land, maar met die constante dat vele bedrijfsleiders niet precies weten hoe ze aan hun opvolging moeten beginnen of de eigendomsoverdracht van hun bedrijf moeten organiseren.

Bovendien geeft 51% van de ondervraagde ondernemers aan nog niet met hun opvolging bezig te zijn terwijl een opvolgingsplanning gemiddeld 5 jaar in beslag neemt. Er moet duidelijk eerder gestart en sneller gehandeld worden.
Meer dan de helft (57%) van de eigenaars van familiebedrijven gelooft dat het bedrijf in de familie zal blijven wanneer hun opvolging voltooid is, waar 27% koos voor de verkoop van hun bedrijf. Dit impliceert dat 16% van de eigenaars in het ongewisse zijn over het toekomstige lot van hun onderneming.

Lees meer

 

Related : Baker Tilly Belgium

LexGO Network