28/07/15

De impact van het Wetboek Economisch Recht op de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder

Het Wetboek van economisch recht kwam via diverse wetten tot stand. Daarbij werd gebruik gemaakt van de techniek van de aanbouwwetgeving, wat mede verklaart waarom er in het begin zo weinig aandacht ging naar deze belangrijke hervorming. Het grootste deel van het wetboek is nu meer dan een jaar van kracht en de gevolgen voor de praktijk worden zichtbaar.

Jubel organiseert hierover een opleiding specifiek gericht op de (stagiair-, en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers. Deze gaat door op 2 september (Houthalen) en 28 september (Gent).

Tijdens het seminarie worden twee aspecten belicht:

  • Het algemeen kader: hoe moet dit wetboek geconsulteerd worden? Wat is de inhoud? Er wordt in het bijzonder ingegaan op de aspecten die voor de gerechtsdeurwaarders van belang zijn (procedures, bevoegdheden van de diverse actoren).
  • De specifieke verplichten voor beoefenaars van vrije beroepen: o.m. boek XIV WER en de verhouding met de deontologie; boek III (informatieverplichtingen). Er wordt dan ook steeds ingegaan op de specifieke regeling voor de gerechtsdeurwaarders.

Reageer nu! Deze opleiding wordt niet herhaald. Maximum aantal deelnemers 70 per sessie. Inschrijven kan hier (2 september - Houthalen) of hier (28 september - Gent).

dotted_texture