25/10/21

Dag van de Bedrijfsjurist - Artificiële Intelligentie door de ogen van de bedrijfsjurist 18.11.2021

Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit op zijn 32e Dag van de bedrijfsjurist met als thema ‘Artificiële intelligentie door de ogen van de bedrijfsjurist’. We bestuderen het concept van artificiële intelligentie, de concrete impact ervan op het leven van ondernemingen, op de verschillende rechtsdomeinen en op ons beroep - met oog ook voor de maatschappelijke en ethische aspecten.

Wij bieden u een rijk gevuld programma vol inzichten, evoluties en trends gebracht door experten en doorspekt met praktijkvoorbeelden van onze bedrijfsjuristen. Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie, sluit de studiedag af met een voordracht over de digitale transformatie van justitie.

Dit evenement is bovendien een mooie gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten in een prachtige setting voor een netwerkmoment met bezoek aan de Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België. We kondigen ook de resultaten aan van de verkiezingen voor de Raad en de Beroepscommissie voor de afsluitdrink.

U kan het programma en bijkomende informatie raadplegen op onze website (www.ibj.be).

Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen!

De Dag van de bedrijfsjurist is een evenement met een corona-certificaat/Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde. Wij volgen de sanitaire maatregelen van het moment en houden u na uw inschrijving hieromtrent op de hoogte.

dotted_texture