07/01/21

Sotra promoveert Valentin Hanquet tot partner

De advocaten van Sotra kondigen met plezier aan dat Valentin Hanquet sinds 1 januari 2021 vennoot is binnen het kantoor.

Valentin vervoegde Sotra in januari 2015, kort na de oprichting.

Tijdens de voorbije 6 jaar, ontwikkelde hij zijn competenties en kennis inzake arbeidsrecht en meer bepaald inzake complexe geschillenprocedures, de werking van de sociale overlegorganen en GDPR-vraagstukken in de context van HR.

Hij adviseert vandaag vele KMO’s en ook grote ondernemingen, voornamelijk in Wallonië.

De promotie tot vennoot van Valentin, ondersteunt de voortdurende groei van het kantoor en kadert perfect binnen het DNA van Sotra om intern talent te laten doorgroeien.

dotted_texture