VERMOGENSPLANNING TUSSEN ECHTGENOTEN ANNO 2020
2020-01-01

Author: Hélène Casman , Alain Laurent Verbeke , Nadja Nijboer, Sofie Slaets, Bart Verdickt
ISBN13: 9789400011748
Issue date: 2020-01-01
Price: 38.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 Vermogensplanning moet gemoedsrust brengen. U wil dat de zaken ‘goed geregeld’ zijn. Daarvoor zijn betrouwbare en efficiënte antwoorden nodig op uw vragen over de organisatie van uw vermogen, zowel met effect tijdens uw leven als na uw overlijden. Die antwoorden vindt u in dit boek.

Het is geschreven vanuit een jarenlange en dagelijkse voeling met de concrete noden van cliënten die hun vermogen op een correcte manier willen regelen, voor hun partner en voor een volgende generatie, maar ook vanuit een diepgewortelde kennis van de juridisch-technische regels en fiscale valkuilen. Die kennis is meer dan praktisch, want ze is ingebed in vele jaren academische studie en onderzoek, in colleges aan tienduizenden studenten in de bachelor en master rechten, en in de master na master notariaat, in ontelbare studiedagen, congressen, lezingen en seminaries.

Het boek heeft een duidelijke focus: de bekommernis die velen hebben om ‘het’, in geval van hun eigen overlijden, goed te regelen voor hun echtgenoot of echtgenote. Dit is een zorg die essentieel is en daarom een zo helder mogelijke uitleg verdient.

De wet zelf heeft deze keuze geïnspireerd. Er gelden immers sinds 1 september 2018 voor de situatie van de weduwe of weduwnaar, die men dan kortweg de ‘langstlevende’ noemt, heel wat nieuwe regels, ingevoerd door de nieuwe Erfwetten, door de nieuwe Huwelijksvermogenswet en door nieuwe fiscale decreten. Die regels hebben betrekking op het huwelijkscontract, op het erfrecht, op de mogelijkheden om afspraken hierover in onderling overleg vast te leggen, en op de fiscale gevolgen van deze afspraken.

De auteurs maken deel uit van het Greenille Private Client Team van Deloitte Legal - Lawyers. De hoofdauteurs zijn em. prof. dr. Hélène Casman en prof. dr. Alain Laurent Verbeke.


LexGO Network