TOPICS VERKEERS(STRAF)RECHT
2020-12-01

Author: Philip Traest
ISBN13: 9789400013209
Issue date: 2020-12-01
Price: 50.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

 Dit cahier omvat een actueel beeld van enkele onderwerpen van het verkeers(straf)recht.
Het verkeersrecht speelt in onze samenleving een grote rol, ook in de dagelijkse rechtspraktijk. Het verkeersrecht omvat een breed domein van regelgeving, zowel op het zuiver strafrechtelijke vlak als op dit van het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.
De discipline van het verkeersrecht is ook onderhevig aan regelmatige wetswijzigingen. Vele ingrepen zijn van eerder technische aard maar sommige wetswijzigingen zijn van principiële aard. Na de wet van 9 maart 2014 heeft de meer recente wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid sommige aspecten van de Wegverkeerswet grondig gewijzigd.
Omdat een globale uiteenzetting over het verkeersrecht binnen het bestek van deze bijdrage onmogelijk is werd gekozen voor enkele topics uit dit domein.

Volgende elementen worden behandeld: de identificatie van de overtreder op grond van de art. 67bis en 67ter Wegverkeerswet, het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, het alcoholslot, enkele aspecten van herhaling en het verval van het recht tot sturen (waaronder de uitzonderingen op het verplicht verval en de mogelijke beperkingen van het verval), de vergoeding van de benadeelde bij onmogelijkheid om vast te stellen wie aansprakelijk is en het gebruik van een draagbare telefoon.

Het cahier richt zich onder meer tot advocaten, magistraten en allen die met de handhaving van het verkeersrecht te maken hebben.

Philip Traest studeerde rechten en criminologie aan de Universiteit Gent, waar hij in 1992 ook de titel van doctor in de rechten behaalde. Hij werd assistent aan de Universiteit Gent in 1985 en werd in 1993 docent aan diezelfde universiteit. Hij is nu buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van de provincie Antwerpen.
Hij is lid van de redactieraad van Nullum Crimen en publiceert over diverse aspecten van het straf- en strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht en het verkeers(straf)recht.

Click here to see the ad(s)

LexGO Network