INLEIDING TOT HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2019-09-02

Format: Livre
ISBN13: 978-2-8072-059
Issue date: 2019-09-02
Price: 85.00
Click here for more details.
Click here to buy this book.

De codificatie van het vennootschapsrecht bij de aanvang van het millennium was voornamelijk een operatie van ‘heersend recht’. Twintig jaar later realiseert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen datgene waarvan de auteurs van het Wetboek van Vennootschappen gedroomd hadden: het vennootschapsrecht hervormen om het aan te passen aan de moderne tijd. Het nieuwe wetboek biedt dan ook handige instrumenten aan de ondernemers en aan de professionele beroepsbeoefenaars die hen bijstaan in de oprichting van hun onderneming op maat. Dit naslagwerk is daarom vooral gericht op deze professionals. Hoewel dit boek zich in de eerste plaats richt tot de notarissen, die aanwezig zijn bij de sluiting van de vennootschapsovereenkomst en die als onpartijdige raadgevers optreden bij latere wijzigingen, zijn de behandelde thema’s zeker ook van belang voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vennootschapsrecht. Dit naslagwerk behandelt de krachtlijnen van de hervorming, de oprichtings- en bekendmakingsformaliteiten, het bestuur en de geschillenregeling, de nietigheden en ontbindingen, de verschillende rechtsvormen en hun bijzonderheden, de herstructurerings- en omzettingsverrichtingen, zowel intern als grensoverschrijdend, en het overgangsrecht. Bovendien bevat het tal van technische fiches die op systematische wijze de meest gangbare procedures samenvatten. Dit boek is ook beschikbaar in het Frans : Introduction au Code des sociétés et des associations


LexGO Network